baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

Seminár Využívanie 3D technológií na dokumentáciu podzemných priestorov

logoV piatok 24. 11. 2017 od 12:00 sa v priestoroch SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši uskutoční pod
záštitou SSS odborné stretnutie na témy týkajúce sa nástupu nových 3D technológií a ich
využitie v speleologickej praxi. Stretnutie bude prebiehať formou štruktúrovanej diskusie na
témy uvedené nižšie, s cieľom uviesť zúčastnených do aktuálnej situácie v obore (súvisiacich)
3D technológií a hľadať riešenia a možnosti uspokojenia dokumentačných a výskumných
potrieb jednotlivých účastníkov.
Hlavné body programu stretnutia:
1. Spôsoby získavania 3D údajov
2. Automatizácia merania
3. SLAM algoritmy
4. Práca s mračnom bodov
5. Analýza prvkov mračna bodov a tvorba máp
6. Tvorba 3D modelov

 

Pavel Herich

Vytlačiť

Celoplošná výnimka, výzva na doplnenie údajov!

logoZ Ministerstva zivotneho prostredia nas poziadali o vypracovanie materialu so zoznamom skupin a oblastami kde posobia. Pokusili sme sa zostavit pre nich tabulku, ktora bola mailom poslana kazdemu veducemu OS ci klubu na opravu, pripadne doplnenie udajov. Ja to chapem tak, ze uvedenim uzemia kde skupina posobi budu na MZP vediet s ktorym narodnym parkom, pripadne chranenym uzemim budeme pri prieskume jaskyn komunikovat.  Poprosil by som vsetkych veducich, aby sa na tabulku pozreli do 26. 11. 2017, pretoze v pondelok 27. 11. ju chceme poslat na MZP SR.

 

Peter Holúbek

Predseda SSS

Vytlačiť

† Edo Kladiva

eduard-kladivaDostala  sa knám smutná správa, že 3. 11. 2017 v ranných hodinách zomrel náš dlhoročný člen jaskyniarskej skupiny a predseda SK Cassovia v rokoch 1994 - 1997 


                                        Edo  K l a d i v a
 
Bol jaskyniarom s bohatými skúsenosťami v prieskume a dokumentácii jaskýň. 
Posledné naše spoločné stretnutie bolo pri príležitosti 20. výročia Veľkého Traverzu v Drienovských kúpeloch z ktorého prikladám aj spoločnú fotografiu. 
 
Posledná rozlúčka bude v Košickom krematóriu  9.11.2017 t.j. vo štvrtok o 14.00 hod.
 
Česť jeho pamiatke.
 
Jožo Thuróczy
predseda SK Cassovia 
kladiva
Vytlačiť

Zápisnica č. 12/2017

logozo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 27. októbra 2017 v Liptovskom Mikuláši


Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Herich, Z. Hochmuth, P. Magdolen, M. Jagerčík
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, L. Kubičina
Ospravedlnení – P. Strečanský, P. Pokrievka

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom s doplnenými návrhmi ďalších prítomných členov SSS:

Program:
1. Kontrola úloh z minulého výboru a valného zhromaždenia (vypracovanie alternatív
poistenia pre zásah HZS do nasledovného predsedníctva.)
2. Spravodaj SSS - návrh L. Kubičinu
3. Návrhy T. Fussgängera
4. Finančný stav SSS, finančný plán na budúci rok, uloženka SSS,
5. Spravodaj SSS, webstránka, osobnosti...
6. Usmernenie pre vznik nových skupín a klubov
7. Celoplošná výnimka, stav na ministerstve
8. Generálny sekretár FSE
9. Meračský kurz, Lezecké dni
10. Príprava Valného zhromaždenia, rozprava o kandidátoch
11. Rôzne

pdf

Čítať ďalej...

Vytlačiť

† Emil Kavalír 1931 - 2017

Emil KavalírSmallDňa 12.10.2017  zomrel vo veku 86 rokov  Emil Kavalír, čestný člen SSS a dlhoročný vedúci oblastnej skupiny Trenčianske Teplice.  Pracoval v krasových územiach Teplickej vrchoviny, v Jaskyni pod Jeleňom, Jánošíkovej jaskyni, v pohorí Baske objavil v roku 1972 Kuniu jaskyňu dlhú 25 m. Sondážne práce  vykonával  v Dupnej diere, Šípovej jaskyni, Bielej jaskyni v Nárožnej  a mnohých ďalších. Pre podlomené zdravie posledné roky života prežil v Centre sociálnych služieb v Nemšovej .

Posledná rozlúčka bude 16.10.2017 o 15:00 na novom cintoríne v Trenčianskych Tepliciach.

Česť  jeho pamiatke.

Vytlačiť

Zmena: Informácia o konaní zasadnutia výboru SSS, 27.10.2017

logoVedúci skupín a klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti:

V zmysle uznesenia PSSS (požiadavka informovať vedúcich skupín a klubov o konaní zasadnutia výboru), vám oznamujeme, že termín zasadnutia výboru SSS sa z organizačných dôvodov presúva na 27. 10. 2017 o 13.00 hod. v Liptovskom Mikuláši. Program zostáva nezmenený. nejedná sa o pozvánku


Návrh programu

1. Kontrola úloh z minulého výboru a valného zhromaždenia (vypracovanie alternatív poistenia pre zásah HZS do nasledovného predsedníctva.)
2. Finančný stav SSS, finančný plán na budúci rok, uloženka SSS
3. Spravodaj SSS, webstránka, osobnosti...
4. Jaskyniarsky týždeň 2018
5. Poistenie, Z. Hochmuth mal zistiť ako je to v Nemecku a P. Holúbek rokovať o zľave v centrále Alpenverein
6. Celoplošná výnimka, stav na ministerstve
7. Generálny sekretár FSE
8. Meračský kurz, lezecké dni
9. Príprava Valného zhromaždenia, rozprava o kandidátoch
10. Rôzne
S pozdravom
Peter Holúbek
predseda SSS
Vybavuje: M. Strmenská

Vytlačiť

Do knižnice SSS pribudli pdf verzie Spravodaja 2016

PDF nájdete v knižnici sss http://sss.sk/index.php/kniznicaa?task=showCategory&catid=52

Vytlačiť

17. medzinárodný speleologický kongres UIS , Penrith, Austrália

UIS  (Union Internationale de Spéléologie) je vrcholná svetová jaskyniarska (speleologická) organizácia, ktorú zastrešuje UNESCO. Združuje národné speleologické organizácie, u nás je to Slovenská speleologická spoločnosť. Má svoje štruktúry, riadiaci výbor a prezidenta. Raz za 4 roky organizuje kongres, ktorého súčasťou je vedecká konferencia, kde sa prezentujú najvýznamnejšie aktivity, realizujú sa sprievodné podujatia – exkurzie, prezentácie techniky, filmov, máp, dokonca aj umenia, a samozrejme volí sa výkonný výbor a najmä prezident. Taktiež sa na základe ponúk a hlasovania vyberie miesto nasledovného kongresu.

viac na : http://geo.ics.upjs.sk/index.php/19-zo-zivota-ustavu/418-17-medzinarodny-speleologicky-kongres-penrith-australia 

Vytlačiť

Zápisnica č. 11/2017

logozo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 16. júna 2017 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, Z. Hochmuth
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, P. Pokrievka st., predseda SK Malá Fatra
Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík, P. Magdolen

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1.       Návrhy T. Fussgängera (13.00-13.10)
2.       Speleomítng, zhrnutie podujatia, finančné vyhodnotenie, návrhy, postrehy
3.       Kontrola plnenia úloh z výboru konaného dňa 24. 2. 2017 a predsedníctva:
 -poistenie,
-usmernenie pre vznik nových skupín,
-dodržiavanie termínov,
-zmena stanov bod 16,
-súlad s HZS,
-doména 
4.       Spravodaj SSS 2/2017 a číslo do Austrálie 
5.       Finančný stav, 2 %
6.       Rôzne
-speleoškola
-celoplošná výnimka
-príprava 19. valného zhromaždenia
- návrh na poistku členov SSS

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Výbor Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutoční dňa 16. 6. 2017

logoVýbor Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutoční dňa 16. 6. 2017 o 13.00 na sekretariáte na Hodžovej ulici č. 11 v Liptovskom Mikuláši. Na programe bude kontrola úloh z predchádzajúceho výboru, rokovanie o záveroch predsedníctva, zostavenie spravodaja SSS a riešenie aktuálnych problémov spoločnosti.

Sekretariát SSS

Podkategórie