baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Každý jaskyniar by mal mať základné znalosti o vzniku a vývoji krasu a jaskýň, ich špecifických vlastnostiach a vzácnych hodnotách, spôsoboch ich objavovania, skúmania a zachovávania ako neoceniteľného prírodného dedičstva pre budúce generácie. Tieto znalosti do mladých začínajúcich jaskyniarov vštepujú lektori Speleologickej školy SSS, školy, ktorá im umožňuje získať najnovšie teoretické, ale aj praktické speleologické poznatky. Tento cieľ sledovala Speleologická škola SSS od svojho prvého ročníka v roku 1986. Vtedy trvala 9 dní a vyučovalo sa na nej 14 predmetov.

Tento i ďalšie štyri ročníky postupne v rokoch 1987 až 1990 organizovala komisia SSS pre výchovu, resp. komisia pre speleologickú dokumentáciu (3. ročník). Poslucháči na záver absolvovali záverečné skúšky. Najviac, 20 členov Slovenskej speleologickej spoločnosti z 10 oblastných skupín SSS sa zúčastnilo na 5. ročníku, ktorý sa na dlhý čas stal posledným. V roku 2007 vznikla obnovená Speleologická škola SSS, ktorú organizovala SSS v spolupráci so Správou slovenských jaskýň. 6. ročník školy, ktorý sa konal v Pružine – Priedhorí, absolvovalo 25 jaskyniarov a jaskyniarok zo 14 skupín a klubov SSS. 7. ročník sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši a po dvojročnom hiáte, v roku 2010, 8. ročník v Liptovskom Jáne. Paralelne so Speleologickou školou SSS organizuje spoločnosť Lezecké dni a Mapovací kurz, čo viedlo k myšlienke transformácie komplexne zameranej školy na viacero samostatných kurzov. V roku 2011 prebiehal pod hlavičkou školy Terénny kurz na Krakovej holi a od tohto obdobia funguje škola formou výukových kurzov, ktorých účastníci získavajú osvedčenie o absolvovaní kurzu. Tu nájdete ďalšie informácie o Mapovacom kurze SSS a Lezeckých dňoch SSS.

Vytlačiť

Meračský a Therionu kurz

 

thlogo15. – 17. november 2014;   Liptovský Mikuláš, Demänovská dolina; Martin Budaj a Pavel Herich

V dňoch 15. – 17. novembra (sobota až pondelok – štátny sviatok) sa uskutoční základný meračský kurz a kurz kreslenia jaskýň pomocou programu Therion. Účastníci kurzu budú rozdelení do dvoch skupín podľa dosiaľ nadobudnutých schopností a vedomostí- prvá skupina sa bude zaoberať teóriou jaskynného meračstva, prácou s meračskými nástrojmi priamo v teréne, stabilizáciou meračských bodov, kreslením poľného náčrtu, atď., pričom po zdarnom zvládnutí základných postupov si osvojí aj základy práce v prostredí Therionu. Skupina druhá sa bude prednostne zaoberať teóriou a kreslením digitálnych máp jaskýň v Therione.

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Speleoškola SSS na Krakovke

25V dňoch 26 -27. 10. 2013 náš klub organizoval speleo školu SSS . Kurzu okrem dvoch členov klubu sa zúčastnili 6 záujemcovia. Kurz bol zameraný na netradičné spôsoby sprístupňovania jaskýň za účelom trvalého výskumu jaskýň. Klub pripravil materiál na zhotovenie oceľového lanového rebríka, taktiež praktický realizoval aj demontáž 30 ročného rebríka v Starom Hrade v hĺbke 350m.

 

Frekventanti okrem pasívneho prístupu k ukážkam niektoré realizovali aj prakticky. Je len na škodu veci že sa prihlásilo len pár účastníkov, aj z toho museli poniektorí odísť skôr kôli iným povinnostiam a montáž s ukážkou nového rebríka zostala v podstate na tých čo to robia bežne. Ale aj tak sa chcem poďakovať za účasť a dúfam , že pri ďalšej príležitosti sa prihlásia viacerí a vydržia do konca. Pre tých čo sa zúčastnili klub daroval knižočku „Praktické skúsenosti pri výskume jaskýň“

 

Fotky

Vytlačiť

Speleologická škola SSS

logo-detva   Slovenská speleologická spoločnosť v spolupráci s klubom Speleo Detva Vás pozýva na:
speleologickú školu zameranú na základný prieskum s praktickou činnosťou na našich pracoviskách v Systéme Hipmanových jaskýň. Prieskum bude zameraný na rôzne spôsoby sprístupňovania pracovísk v jaskyniach (Riečna priepasť -350
m)

Termín: 25. – 27. 10. 2013, zraz 25. 10. o 15 °° na parkovisku pri zotavovni Ďumbier
Miesto: Liptovský Ján

pdf

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Základaný prieskum (kurz Speleologickej školy SSS 2011)

    Keď sa na zasadnutí výboru vo februári 2011 a následne na jar na predsedníctve predniesol návrh na pokračovanie Speleologickej školy SSS formou tematických kurzov, bol som presvedčený, že takáto forma vzdelávania našich jaskyniarov môže priniesť vzostup úrovne vedomostí a praktických skúseností jej frekventantov. Potvrdili to už tohtoročné Lezecké dni SSS v Mojtínskom krase, ktoré ukázali, že členovia skupín a klubov SSS majú o jaskyniarsky výcvik záujem.

    Kurz speleoškoly zameraný na základy speleologického prieskumu sa uskutočnil v dňoch 2. – 4. septembra 2011 a zabezpečil ho klub Speleo Detva priamo na jeho pracoviskách na Krakovej holi v Nízkych Tatrách. Na kurze sa zúčastnilo 6 jaskyniarov, čo úplne vyhovovalo aj preto, lebo tamojšie podmienky limitovali počet účastníkov. Chlapci si najprv vyskúšali vynášku na bivak, pričom hmotnosť nákladu presiahla 20 kg. Ešte v piatok sme si ukázali prípravu materiálu na zabezpečenie prieskumných prác v sondách, slúžiaceho na zhotovenie výdrevy proti zavaleniu sond. Na druhý deň sme priamo realizovali zaistenie a kopanie sondy v spodnom vchode Jaskyne slnečného lúča, kde sme si vysvetlili aj základy prúdenia vzduchu medzi horným a dolným vchodom do jaskyne. Keďže teplota v jaskyni dosahuje 3,6 °C a intenzita prievanu bola výrazná (prevýšenie vchodov je skoro 100 m), nemali sme problém s vysvetľovaním; navyše pracovať v sonde bolo dosť náročné, najmä ak vonku teplomer ukazoval až 26 °C. Posledný deň speleologickej školy sme si vysvetlili postupové práce v Liehovej sonde, kde účastníci okrem klasických pomôcok, ako krompáč, lopata, kladivo, sekáč a vedro, používali aj akumulátorové zbíjacie náradie. Zároveň sme demonštrovali, ako identifikovať postup prievanu v jaskyniach pomocou dymových trubičiek.

    Myslím si, že absolventi kurzu získali aspoň prvotné vedomosti, návyky a praktické skúsenosti pri konkrétnych činnostiach v rámci základného speleologického prieskumu, ktoré budú môcť sami ďalej využívať a zdokonaľovať. 

Marián Jagerčík

Základný prieskum - kurz Speleologickej školy SSS v Spravodaji SSS

{gallery}prieskum2012{/gallery}