baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

Speleomíting 1998

Konal sa 4. – 5. apríla 1998 v Dome kultúry vo Svite.
Už po siedmy krát sa zišlo v Dome Kultúry vo Svite, v prvý aprílový víkend takmer 150 jaskyniarov z celého Slovenska. Ako hostia sa akcie zúčastnili: podpredseda ČSS Ing. M. Piškula, riaditeľ SSJ Ing. J. Hlaváč a riaditeľ SMOPKaJ Ing. M. Lalkovič.
Na celoštátnom stretnutí prezentovali svoju činnosť od predchádzajúceho Speleomítingu do dnešných dní. Odznelo 20 prednášok sprevádzaných videofilmami, diapozitívmi a ukážkami počítačového spracovania dokumentácie jaskýň. Na výstavných paneloch sme si mohli pozrieť mapovú a fotografickú dokumentáciu z nových objavov, kresby a maľby speleoumelca F. Miháľa.
Výsledky prieskumu v krase členov Slovenskej speleologickej spoločnosti boli v minulom roku znovu veľmi úspešné.
Na Slovensku bolo objavených 5 647 m podzemných priestorov. V poslednom čísle Spravodaja sme sa o nich podrobne dočítali, preto len stručne tie najdôležitejšie objavy:

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Speleomíting 1997

Uskutočnil sa v dňoch 5. – 6. apríla 1997
Už po šiesti krát sa vo Svite, v hoteli Mladosť stretli slovenskí speleológovia, aby sa pochválili svojou prácou v jaskyniach a novými objavmi. Stretlo sa tu okolo 120 jaskyniarov z celého Slovenska. Ako hostia sa Speleomítingu zúčastnili: podpredseda ČSS Ing. M. Piškula, riaditeľ SSJ Ing. J. Hlaváč, riaditeľ SMOPaJ Ing. M. Lalkovič, CS.
Na videofilmoch a diapozitívoch sme sa preniesli do sveta jaskýň a tvrdej driny v nej. Možno povedať, že v uplynulom roku to bola mimoriadna speleologická žatva úspechov. Naši jaskyniari objavili a zdokumentovali rekordných 22 619 m, z toho na Slovensku 17 458 m. Je to najviac zameraných metrov za jeden rok. Bol to obdivuhodný úspech mnohých skupín. Spomeniem len tie najvýznamnejšie:
 Jaskyňa Zlomísk – objavených 7 100 m ( celkovo 10 134 m)
 JMN – objavených 1 700 m ( celkovo 10 708 m )
 Nová Stanišovská jaskyňa – 1 500 m ( celkovo 3 400 m )
 Jaskyňa Javorinka – 320 m ( celkovo 5 350 m )

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Speleomíting 1996

Uskutočnil sa v dňoch 23. – 24. marca 1996 v hoteli Mladosť vo Svite.
Na konci zimnej sezóny sa v hoteli Mladosť vo Svite už piaty krát stretli jaskyniari z celého Slovenska. Vyše stovky nadšencov tajomného podzemia sa tu prišlo pochváliť so svojimi úspechmi, podebatovať si s kamarátmi, vymeniť si poznatky a názory.
Odznelo 21 prednášok sprevádzaných diapozitívmi, videofilmami i na spätnom projektore. Všetkých zaujala výstava mapovej a fotografickej dokumentácie z najnovších objavov i výstava kresieb s jaskyniarskou témou.
Obdobie medzi Speleomítingami bolo veľmi úspešné a viaceré skupiny sa pričinili o dobré meno slovenskej speleológie. Medzi najvýznamnejšie objavy na Slovensku patria:

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Speleomíting 1995

IV. Speleomíting – 1995, konal sa v dňoch 25. – 26. marca  v hoteli Mladosť vo Svite

Stalo sa už pravidlom, že na sklonku zimy sa stretávajú slovenskí jaskyniari vo Svite, aby sa mohli pochváliť úspechmi za predošlí rok. A veru bolo čím sa pochváliť. V hoteli Mladosť sa stretlo 120 slovenských jaskyniarov i hostí. Za ČSS sa zúčastnil jej predseda Ing. Michal Piškula, za SAŽP – centrum RNDr. Viera Tereková, CSc. a RNDr. Stanislav Klaučo
Na miesto stretnutia si jaskyniari zvykli a zdá sa, že v podstate vyhovuje.

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Speleomíting 1994

Speleomíting sa skutočnil vo Svite v hoteli Mladosť

v dňoch 5. – 6. marca 1994.

Bola to prehliadka výsledkov speleologického prieskumu a výskumu členov SSS na domácich i zahraničných lokalitách. Podujatia sa zúčastnilo 88 členov z 33 OS a klubov. Ako hosť sa na Speleomítingu zúčastnil predseda ČSS Ing. M. Piškula a riaditeľ SMOPaJ Ing. M. Lalkovič, CSc.

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Speleomíting 1993

II. Speleomíting sa konal v dňoch 13. – 14. marca 1993 v hoteli Mladosť vo Svite. Akcia sa  posunula z novembra 1992 na marec 1993  z dôvodu preplnenia hotela v čase zimnej turistickej sezóny. Poslaním Speleomítingu bola prezentácia výsledkov speleologického prieskumu a výskumu členov SSS. Odznelo 23 prednášok o výsledkoch práce našich jaskyniarov z domácich lokalít a zahraničných ciest. Súčasťou Speleomítingu bola aj výstava fotografií z rôznych speleologických akcií, kresieb a malieb s jaskyniarskou tematikou, kresleného humoru z jaskyniarskej činnosti, plánov a máp významných speleologických objavov. Dvom jaskyniarom tu bolo udelené „Osvedčenie o objave“.

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Speleomíting 1991

 

Prvý Speleomíting Slovenskej speleologickej spoločnosti vo Svite sa konal v dňoch 23 – 24. novembra 1991 v hoteli Mladosť. Hlavným organizátorom bola členka SSS Oľga Turócziová a výbor SSS. Zúčastnilo sa ho celkom 84 členov z 26 OS. Cieľom Speleomítingu bolo dať príležitosť členom OS prezentovať výsledky svojej činnosti širokej jaskyniarskej verejnosti. Vzájomná výmena skúseností, poučenie sa od vynikajúcich jedincov i od OS.

Čítať ďalej...

Podkategórie