baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

2% pre SSS - 2016

 2percentaV r. 2016 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2015). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu.

Ďakujeme!

 

 pdfV Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane  

 pdfV Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2016 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2016 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 1975 do speleoknižnice SSS

Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 1974 do speleoknižnice SSS

Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

Vytlačiť

Ohliadnutie sa za rokom 2015 z pohľadu SSS.sk

navstevnost2015Rok 2015 je preč a všetci bilancujú a organizujú výročky, tak pridám aj ja pár čísel a grafov, ako sa darilo stránke SSS. Web od roku 2013 sponzoruje firma websupport, ktorá nám poskytla neobmedzený počet subdomén a priestor 5T, preto sme mohli ponúknuť aj členským skupinám možnosť založiť si vlastnú modernú webstránku prepojenú na SSS.sk.

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 2014 do speleoknižnice SSS

Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 1972/73 do speleoknižnice SSS


Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 23. 10. 2015

Prítomní:
Predseda - P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,
M. Jagerčík, Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič,
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, P. Gažík SSJ
Ospravedlnení - P. Strečanský
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

 

Program:
1. Kontrola úloh
2. Živnosť, zmena stanov
3. Predsedníctvo, Speleomting - 2016
4. Zostavenie spravodaja 4/2015
5. Digitalizácia spravodajov a jaskyniarskej literatúry
6. Medializácia projektu SSJ
7. Diskusia, rôzne

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 26. 6. 2015

Prítomní:
Predseda - P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,
M. Jagerčík,
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič,
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, F. Majerníčková
Ospravedlnení - P. Strečanský, P. Pokrievka, Z. Hochmuth, B. Kortman
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

 

Program:
1. Kontrola uznesenia z minulého výboru
2. Spravodaj SSS, príprava 2 čísiel
3. Celoplošná výnimka, nové skutočnosti od posledného zasadnutia
4. Živnosť pre SSS
5. Rôzne (generálny sekretariát FSE, stav financií, jaskyniarsky týždeň...)
6. Diskusia

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 13. 2. 2015

Prítomní:
Predseda - P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, B. Kortman, J, Tulis, P. Herich,
P. Pokrievka ml., Z. Hochmuth, M. Jagerčík
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič, P. Strečanský
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, P. Cvacho, M. Brežný
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru. Na úvod zagratuloval B. Kortman
čestnému predsedovi J. Tulisovi k jeho 80. narodeninám.

 

Program:
1. Kontrola úloh z výboru konaného dňa 5. 12. 2015
2. Príprava zasadnutia predsedníctva SSS a Speleomítingu
3. Realizácia projektov
4. Jaskyniarsky týždeň a ostatné podujatia SSS
5. Spravodaj SSS
6. Rôzne

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 1970/71 do speleoknižnice SSS

Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnut v knižnici SSS 

Podkategórie