baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 4. 3. 2016

logoZápisnica č. 7/2015

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného

dňa 4. marca 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda - P. Holúbek

Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,

Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková

Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, O. Miháľová, M. Budaj

Ospravedlnení - P. Strečanský, I. Demovič, M. Jagerčík

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Nové knižky v speleoknižnici SSS

knizky0316

Do speleoknižnice nám Lukáš Vlček zaslal niekoľko poublikácií, ktoré si môžte stiahnuť tu

Vytlačiť

Valné zhromaždenie 1.4.2016

logo

Vážení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti,

výbor sa na svojom zasadnutí dňa 4. 3. 2016 uzniesol, že naše každoročné jarné stretnutie, ktoré sa plánuje na dňa 1. apríla 2016 bude zvolané v zmysle našich stanov a rokovacieho poriadku ako valné zhromaždenie, ktoré je našim vrcholným riadiacim a výkonným orgánom. Jeho cieľom je zmeniť naše stanovy tak, aby sme zefektívnili činnosť spoločnosti a umožnili získavať finančné prostriedky napríklad aj čerpaním z eurofondov. Touto cestou žiadam všetkých členov SSS aby uvedenú skutočnosť zobrali na vedomie, našli si čas a prišli na valné zhromaždenie a zvážili navrhovanú zmenu stanov a svoje prípadné návrhy a pripomienky doručili písomne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na sekretariát SSS najneskoršie do utorka 29. marca!   

 

Návrh výboru na zmenu stanov znie:

Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.

Potom rozšíriť bod 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia

by sa malo zameniť za

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.) a dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp).

 


Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,

doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je zlepšiť stav životného prostredia. 

 

Peter Holúbek, predseda SSS

Vytlačiť

Pribudli spravodaje 1977

Zdenko Hochmuth nám poslal ďalšie čísla digitalizovaných starších čísel Spravodaja, ktoré nezištne vytvára s kolektívom priateľov. PDF nájdete v knižnici SSS

Vytlačiť

Pozvánka na Speleomíting

miting2016Finálna verzia pozvánky a programu Speleomítingu 2016.

 

Zabezpečenie akcie: 

poplatok 2,50 € (platí ako vstupenka na Speleomíting)

UBYTOVANIE v ubytovni Skala vo Svite
Ubytovanie za osobu: 10,00 € /1 noc
STRAVOVANIE
Piatok - v ubytovni Skala:
7,50 € (obed: 4,00 €, večera: 3,50 € )
Sobota
- v ubytovni Skala:
4,00 € raňajky
- v Dome kultúry:
10,00 € (raňajky: 3,00 €, obed: 4,00 €, večera: 3,00 €)
Nedeľa - v ubytovni Skala:
4,00 € raňajky
Jedálny lístok
Piatok - v ubytovni Skala
• obed: hovädzí vývar s pečeňovými haluškami, krkovička
na prírodno, ryža, opekané zemiaky, obloha
• večera: sviečková na smotane, knedľa
Sobota - v ubytovni Skala
• raňajky: švédske stoly

Sobota - v Dome kultúry
• raňajky: 3 ks párky, chlieb, horčica, čaj
• obed: kurací vývar s cestovinou, vyprážaný rezeň, zemiakový šalát
• večera: kuracie stehná, ryža
Ponuka desiatových polievok v Dome kultúry:
• Držková polievka, gulášová polievka – 2,20 €
Nedeľa - v ubytovni Skala
• raňajky: švédske stoly
Stravovanie bude zabezpečené pre účastníkov, ktorí
sa záväzne prihlásia do 29. marca 2016.

pozvánkapdf                                            prihláška  word

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

PDF - Expedícia Roraima Venezuela

Do knižnice nám preposlal Zdenko Hochmuth ďalšie digitalizované číslo spravodaja. Tentokrát obsiahla správa z Venezuely r. 2003. 

PDF

Ako bola objavená 4. najdlhšia jaskyňa sveta v kvarcitoch
Kryštálové oči (Cueva Ojos de Cristal)

Vytlačiť

Velebit - Reportáž z objavovania hlbokých priepastí Chorvátska v rokoch 1990-1998

Do knižnice nám tentokrát pripubla knižka od Branislava Šmídu a kol.  z ich pôsobenia vo Velebite. Knižka ma 76 MB a nájdete ju v knižnici SSS. 

 

 

Vytlačiť

Pribudli spravodaje 1976

Zdenko Hochmuth nám poslal ďalšie čísla digitalizovaných starších čísel Spravodaja, ktoré nezištne vytvára s kolektívom priateľov. PDF nájdete v knižnici SSS

Vytlačiť

2% pre SSS - 2016

 2percentaV r. 2016 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2015). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu.

Ďakujeme!

 

 pdfV Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane  

 pdfV Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2016 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2016 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 1975 do speleoknižnice SSS

Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

Podkategórie