baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

Velebit - Reportáž z objavovania hlbokých priepastí Chorvátska v rokoch 1990-1998

Do knižnice nám tentokrát pripubla knižka od Branislava Šmídu a kol.  z ich pôsobenia vo Velebite. Knižka ma 76 MB a nájdete ju v knižnici SSS. 

 

 

Vytlačiť

Pribudli spravodaje 1976

Zdenko Hochmuth nám poslal ďalšie čísla digitalizovaných starších čísel Spravodaja, ktoré nezištne vytvára s kolektívom priateľov. PDF nájdete v knižnici SSS

Vytlačiť

2% pre SSS - 2016

 2percentaV r. 2016 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2015). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu.

Ďakujeme!

 

 pdfV Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane  

 pdfV Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2016 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2016 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 1975 do speleoknižnice SSS

Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 1974 do speleoknižnice SSS

Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

Vytlačiť

Ohliadnutie sa za rokom 2015 z pohľadu SSS.sk

navstevnost2015Rok 2015 je preč a všetci bilancujú a organizujú výročky, tak pridám aj ja pár čísel a grafov, ako sa darilo stránke SSS. Web od roku 2013 sponzoruje firma websupport, ktorá nám poskytla neobmedzený počet subdomén a priestor 5T, preto sme mohli ponúknuť aj členským skupinám možnosť založiť si vlastnú modernú webstránku prepojenú na SSS.sk.

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 2014 do speleoknižnice SSS

Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

Vytlačiť

Pribudli Spravodaje 1972/73 do speleoknižnice SSS


Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 23. 10. 2015

Prítomní:
Predseda - P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,
M. Jagerčík, Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič,
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, P. Gažík SSJ
Ospravedlnení - P. Strečanský
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

 

Program:
1. Kontrola úloh
2. Živnosť, zmena stanov
3. Predsedníctvo, Speleomting - 2016
4. Zostavenie spravodaja 4/2015
5. Digitalizácia spravodajov a jaskyniarskej literatúry
6. Medializácia projektu SSJ
7. Diskusia, rôzne

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 26. 6. 2015

Prítomní:
Predseda - P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,
M. Jagerčík,
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič,
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, F. Majerníčková
Ospravedlnení - P. Strečanský, P. Pokrievka, Z. Hochmuth, B. Kortman
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

 

Program:
1. Kontrola uznesenia z minulého výboru
2. Spravodaj SSS, príprava 2 čísiel
3. Celoplošná výnimka, nové skutočnosti od posledného zasadnutia
4. Živnosť pre SSS
5. Rôzne (generálny sekretariát FSE, stav financií, jaskyniarsky týždeň...)
6. Diskusia

Čítať ďalej...

Podkategórie