baner-stefanova1 img_0110 panorama2 banner-stefanova2 banner bannersss phoca_thumb_l_zlomiska-banner
Vytlačiť

Recenzie speleologickej literatúry

Záujemci o jaskyniarstvo a speleológiu majú často k dispozícii veľké množstvo literatúry, no nevedia z ktorej strany sa do nej "zahryznúť". V čase publikácie nových kníh alebo časopisov sa spravidla píšu recenzie, predstavujúce krátke rešerše, zhodnotenia a odporúčania čitateľov smerované verejnosti. V tejto sekcii vám ponúkame viacero recenzií speleologickej literatúry z domova i zo zahraničia.

Vytlačiť

Slovenská speleologická literatúra

Na stránkach sss.sk prinášame zoznam literatúry, ktorý bol použitý pri zostavovaní Zoznamu jaskýň Slovenskej republiky (2007). Zoznam literatúry je výňatkom z práce Bella P. – Hlaváčová I. & Holúbek P. (eds.), 2007: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 20.6.2007). Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – Správa slovenských jaskýň & Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, 364 s. a obsahuje na 130 stranách manuskriptu celkovo 3215 literárnych prameňov. 

 

V súčasnosti je na internete dostupných niekoľko ďalších titulov literatúry, ktoré môžu byť pre záujemcov z radov jaskyniarov užitočné.

 

Od roku 1996 usporadúva Správa slovenských jaskýň v dvojročných intervaloch vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Referáty z konferencií boli spočiatku vydávané v rovnomenných zborníkoch referátov a od roku 2007 vychádzali príspevky z konferencií v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Slovensko v minulosti hostilo viacero konferencií, sympózií, kolokvií, ale aj speleologicky orientovaných kongresov medzinárodného charakteru. Zborníky referátov z nich môžte nájsť tu, príspevky z kongresu ISCA (Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň) tu.

 

V roku 2007 vydali jaskyniari v žilinskom kraji publikáciu Jaskyniar (2007), ktorá mala byť ich ročenkou. Ďalšie číslo však vyšlo až v roku 2010 v réžii jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec: Jaskyniar (2010), Jaskyniar (2011).

 

Spločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) vydáva odborný časopis Vespertilio, ktorého 6. číslo bolo koncipované ako katalóg zimovísk netopierov na Slovensku.

 

literatura

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Zoznam jaskyň - 03 - Zoznam literatury.pdf 789.44 KB 2013-04-03 19:34:07

 

 

Vytlačiť

Zahraničná speleologická literatúra

V zahraničí vychádza každoročne množstvo speleologickej literatúry, z ktorej vyberáme on-line dostupné tituly, aké sa možno zídu aj slovenským speleológom:

 

International Journal of Speleology (International Union of Speleology - UIS)

 

Acta Carsologica (Karst Research Institute ZRC SAZU, Slovinsko)

 

The Journal of Cave and Karst Studies (National Speleological Society, Alabama, USA)

 

Спелеология и Карстология (Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского - Украинский Институт спелеологии и карстологии МОН и НАН Украины, Ukraina)