baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica
Vitajte v sekcii Knižnica! Speleologickú knižnicu na Slovensku reprezentujú najmä tri periodiká, ktoré pozná každý domáci jaskyniar. Slovenská speleologická spoločnosť už od roku 1970 vydáva Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorého sa nám dostáva v roku 2012 do rúk 43. ročník, ktorý vychádza už tradične v štyroch číslach ročne. Časopis je zameraný na výsledky základného speleologického výskumu na Slovensku i pôsobenie domácich jaskyniarov v zahraničí. Ešte staršiu tradíciu má pôvodne zborník Múzea slovenského krasu, dnes odborný časopis vydávaný Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Správou slovenských jaskýň Slovenský kras s podtitulom Acta Carsologica Slovaca. Časopis vychádza od roku 1958 a obsahuje stovky príspevkov s jaskyniarskou a karsologickou tematikou. Tohto roku sa nám dostáva do rúk jubilejné 50.-te číslo časopisu v 49.-tom ročníku. Kým zborník vychádzal raz ročne, od roku 2008 vychádza Slovenský kras ako časopis 2 x ročne s občasnými supplementami. Tretím časopisom slovenskej speleológie je Aragonit, ktorý spočiatku vychádzal ako ročenka Správy slovenských jaskýň. V roku 2007 sa z neho stal recenzovaný časopis a od roku 2008 vychádzajú dva čísla ročne. Určitý vplyv na slovenské jaskyniarstvo nemožnou uprieť ani ročenke Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, už názov ktorého napovedá, že sa v ňom nachádzajú i články z oblasti speleológie – Sinter . Jeho prvé čísla boli venované takmer výlučne jaskyniarskemu dianiu. Do sekcie Knižnica na stránke sss.sk sa pokúsime zaradiť všetky dostupné informácie z týchto časopisov, ktoré sa nachádzajú na internete, ako aj pre zaregistrovaných užívateľov časom kompletne sprístupniť knižnicu Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti. Veríme, že časom sa na našu stránku dostanú i digitálne monografie, ako aj časopisy či monografie spriatelených zahraničných speleologických spoločností a skupín.

Tu nájdete knižnicu Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti

Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti

Knižnica časopisu Aragonit

Knižnicu časopisu Slovenský kras nalistujete na stránke SMOPaJ v ľavej ponuke: Časopisy múzea / Slovenský kras / jednotlivé čísla

Bibliografia časopisu Sinter 1 – 10
Books
Kategória # Books
picture for subcategory  Jaskyniarska literatúra 7
picture for subcategory  Spravodaj 85