baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

Recenzie speleologickej literatúry

Záujemci o jaskyniarstvo a speleológiu majú často k dispozícii veľké množstvo literatúry, no nevedia z ktorej strany sa do nej "zahryznúť". V čase publikácie nových kníh alebo časopisov sa spravidla píšu recenzie, predstavujúce krátke rešerše, zhodnotenia a odporúčania čitateľov smerované verejnosti. V tejto sekcii vám ponúkame viacero recenzií speleologickej literatúry z domova i zo zahraničia.

Vytlačiť

Slovenská speleologická literatúra

Na stránkach sss.sk prinášame zoznam literatúry, ktorý bol použitý pri zostavovaní Zoznamu jaskýň Slovenskej republiky (2007). Zoznam literatúry je výňatkom z práce Bella P. – Hlaváčová I. & Holúbek P. (eds.), 2007: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 20.6.2007). Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – Správa slovenských jaskýň & Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, 364 s. a obsahuje na 130 stranách manuskriptu celkovo 3215 literárnych prameňov. 

 

V súčasnosti je na internete dostupných niekoľko ďalších titulov literatúry, ktoré môžu byť pre záujemcov z radov jaskyniarov užitočné.

 

Od roku 1996 usporadúva Správa slovenských jaskýň v dvojročných intervaloch vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Referáty z konferencií boli spočiatku vydávané v rovnomenných zborníkoch referátov a od roku 2007 vychádzali príspevky z konferencií v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Slovensko v minulosti hostilo viacero konferencií, sympózií, kolokvií, ale aj speleologicky orientovaných kongresov medzinárodného charakteru. Zborníky referátov z nich môžte nájsť tu, príspevky z kongresu ISCA (Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň) tu.

 

V roku 2007 vydali jaskyniari v žilinskom kraji publikáciu Jaskyniar (2007), ktorá mala byť ich ročenkou. Ďalšie číslo však vyšlo až v roku 2010 v réžii jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec: Jaskyniar (2010), Jaskyniar (2011).

 

Spločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) vydáva odborný časopis Vespertilio, ktorého 6. číslo bolo koncipované ako katalóg zimovísk netopierov na Slovensku.

 

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Bibliografia ƒasopisu Aragonit.pdf 551 KB 2014-06-06 10:26:59
An Adobe Acrobat file Spravodaj_3_2011_s38-39.pdf 186.07 KB 2014-06-06 10:26:53
An Adobe Acrobat file Zoznam jaskyň - 03 - Zoznam literatury.pdf 789.44 KB 2013-04-03 19:34:07
An Adobe Acrobat file Zoznam literatury do 2006.pdf 1.6 MB 2014-06-06 10:26:53
An Adobe Acrobat file bibliografia VVOJ.pdf 322.93 KB 2014-06-06 10:26:59
A Microsoft Word file mapa ta3.docx 5.73 KB 2014-06-06 10:26:58
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 11.pdf 672.62 KB 2014-06-06 10:26:56
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 12.pdf 362.38 KB 2014-06-06 10:26:56
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 13_1.pdf 680.6 KB 2014-06-06 10:26:55
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 13_2.pdf 622.67 KB 2014-06-06 10:26:55
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 14_2.pdf 568.75 KB 2014-06-06 10:26:54
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 5.pdf 365.33 KB 2014-06-06 10:26:58
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 6.pdf 403.56 KB 2014-06-06 10:26:58
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 7.pdf 246.29 KB 2014-06-06 10:26:58
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 8.pdf 429.97 KB 2014-06-06 10:26:57
An Adobe Acrobat file recenzie Aragonit 9.pdf 483.93 KB 2014-06-06 10:26:57
An Adobe Acrobat file velebit.pdf 74.62 MB 2016-02-09 10:47:05
An image file velebit1999.jpg 21.5 KB 2016-02-09 10:47:05

 

 

Vytlačiť

Zahraničná speleologická literatúra

V zahraničí vychádza každoročne množstvo speleologickej literatúry, z ktorej vyberáme on-line dostupné tituly, aké sa možno zídu aj slovenským speleológom:

 

International Journal of Speleology (International Union of Speleology - UIS)

 

Acta Carsologica (Karst Research Institute ZRC SAZU, Slovinsko)

 

The Journal of Cave and Karst Studies (National Speleological Society, Alabama, USA)

 

Спелеология и Карстология (Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского - Украинский Институт спелеологии и карстологии МОН и НАН Украины, Ukraina)

 

 tituly z dielne jaskyniarov Európskej speleologickej federácie (La Fédération Spéléologique Européenne)