baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj

Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti vychádza od roku 1970. Od tých čias prešiel mnohými zmenami pokiaľ ide o formát, formu, obsahovú štruktúru i periodicitu. Je významným, rešpektovaným a nezastupiteľným jaskyniarskym periodikom, ktoré reflektuje až neuveriteľne pestrý, bizarný a zaujímavý svet jaskýň na Slovensku i vo svete, a zároveň nesmierne bohatú činnosť slovenských jaskyniarov – predovšetkým výsledky ich náročnej objavnej a dokumentačnej práce.

 

Obsahy vybraných Spravodajov SSS ožívajú práve v tejto rubrike. Predovšetkým praktickí jaskyniari, ale i laici, ktorí sa o krasové či „pseudokrasové“ podzemie zaujímajú, si môžu na základe jednotlivých zverejnených čísel tohto časopisu utvoriť predstavu o pestrosti, rozsahu a charaktere jaskyniarčiny na Slovensku, ako aj o živote a významných predstaviteľoch ich materskej organizácie – Slovenskej speleologickej spoločnosti.

 

Knižnica Spravodaja SSS sa bude priebežne aktualizovať a dopĺňať. Našim cieľom je do nej postupne v digitálnej forme doplniť jednotlivé čísla tak, aby sa dali dohľadať informácie publikované viac než dva ročníky dozadu. Aktuálne čísla sa dajú získať v tlačenej forme na sekretariáte SSS, kde ich možno zakúpiť osobne alebo objednať na dobierku. Kompletná ponuka literatúry, ktorú možno zakúpiť na Sekretariáte SSS je tu.

 

Copyright © Slovenská speleologická spoločnosť / Slovak Speleological Society

 

Preberanie alebo ďalšie šírenie elektronickej formy Spravodaja SSS vrátane jednotlivých článkov, fotografií, mapových plánov a iných ilustrácií bez predchádzajúceho súhlasu redakcie webovej stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti je zakázané!

 

Odporúčania pre prispievateľov môžete nájsť v sekcii Vydávanie Spravodaja SSS

redakcia sss.sk

 

Usporiadať podľa