SSS.sk http://www.sss.sk/index.php/component/content/?view=featured Sat, 20 Jan 2018 10:22:11 +0100 jaskyniar, sss, speleo slovakia sk-sk Pozvánka na Jaskyniarsky Silvester 13. januára v Strážovských vrchoch http://www.sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/834-pozvanka-na-jaskyniarsky-silvester-13-januara-v-strazovskych-vrchoch http://www.sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/834-pozvanka-na-jaskyniarsky-silvester-13-januara-v-strazovskych-vrchoch

Pozývame záujemcov na tradičné stretnutie členov jaskyniarskych klubov, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov pri príležitosti začiatku nového roka, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. 1. 2018 v Rekreačnom zariadení Priedhorie v Pružine neďaleko Považskej Bystrice. Príchod v sobotu dopoludnia (možné je prísť a ubytovať sa už v piatok), odchod v nedeľu.

Program: slávnostná večera (pečené prasiatko), hudba, spev, tanec, videoprodukcia, návštevy jaskýň v okolí.

Cena za ubytovanie: 1 noc 10 €, za stravu: 5 € (v sobotu obed, večera a v nedeľu raňajky v hodnote min. 20 €).

Svoju účasť nahláste do stredy 10. januára na tel.: 0905 488 028, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk, tu dostanete aj bližšie informácie.

V Priedhorí sa 22. – 26. augusta 2018 uskutoční 59. jaskyniarsky týždeň SSS, v minulosti sa v RZ Priedhorie konala Speleologická škola SSS, lezecké dni a mapovací kurz.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Oznamy klubov Fri, 05 Jan 2018 20:39:09 +0100
PF 2018 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/833-pf-2018 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/833-pf-2018

pf-SSS

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Mon, 18 Dec 2017 13:47:39 +0100
V Liptovskom Mikuláši bude nová ulica pomenovaná po Antonovi Droppovi http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/832-v-liptovskom-mikulasi-bude-nova-ulica-pomenovana-po-antonovi-droppovi http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/832-v-liptovskom-mikulasi-bude-nova-ulica-pomenovana-po-antonovi-droppovi

A. DroppaMestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2017 schválilo na návrh Slovenskej speleologickej spoločnosti z roku 2014 názov novej ulice v mestskej časti Palúdzka podľa významného slovenského jaskyniara Antona Droppu.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Sat, 16 Dec 2017 09:19:34 +0100
Seminár Využívanie 3D technológií na dokumentáciu podzemných priestorov http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/831-seminar-vyuzivanie-3d-technologii-na-dokumentaciu-podzemnych-priestorov http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/831-seminar-vyuzivanie-3d-technologii-na-dokumentaciu-podzemnych-priestorov

logoV piatok 24. 11. 2017 od 12:00 sa v priestoroch SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši uskutoční pod
záštitou SSS odborné stretnutie na témy týkajúce sa nástupu nových 3D technológií a ich
využitie v speleologickej praxi. Stretnutie bude prebiehať formou štruktúrovanej diskusie na
témy uvedené nižšie, s cieľom uviesť zúčastnených do aktuálnej situácie v obore (súvisiacich)
3D technológií a hľadať riešenia a možnosti uspokojenia dokumentačných a výskumných
potrieb jednotlivých účastníkov.
Hlavné body programu stretnutia:
1. Spôsoby získavania 3D údajov
2. Automatizácia merania
3. SLAM algoritmy
4. Práca s mračnom bodov
5. Analýza prvkov mračna bodov a tvorba máp
6. Tvorba 3D modelov

 

Pavel Herich

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Thu, 23 Nov 2017 09:11:33 +0100
Celoplošná výnimka, výzva na doplnenie údajov! http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/830-celoplosna-vynimka-vyzva-na-doplnenie-udajov http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/830-celoplosna-vynimka-vyzva-na-doplnenie-udajov

logoZ Ministerstva zivotneho prostredia nas poziadali o vypracovanie materialu so zoznamom skupin a oblastami kde posobia. Pokusili sme sa zostavit pre nich tabulku, ktora bola mailom poslana kazdemu veducemu OS ci klubu na opravu, pripadne doplnenie udajov. Ja to chapem tak, ze uvedenim uzemia kde skupina posobi budu na MZP vediet s ktorym narodnym parkom, pripadne chranenym uzemim budeme pri prieskume jaskyn komunikovat.  Poprosil by som vsetkych veducich, aby sa na tabulku pozreli do 26. 11. 2017, pretoze v pondelok 27. 11. ju chceme poslat na MZP SR.

 

Peter Holúbek

Predseda SSS

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Thu, 23 Nov 2017 08:55:19 +0100
† Edo Kladiva http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/829-edo-kladiva http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/829-edo-kladiva

eduard-kladivaDostala  sa knám smutná správa, že 3. 11. 2017 v ranných hodinách zomrel náš dlhoročný člen jaskyniarskej skupiny a predseda SK Cassovia v rokoch 1994 - 1997 


                                        Edo  K l a d i v a
 
Bol jaskyniarom s bohatými skúsenosťami v prieskume a dokumentácii jaskýň. 
Posledné naše spoločné stretnutie bolo pri príležitosti 20. výročia Veľkého Traverzu v Drienovských kúpeloch z ktorého prikladám aj spoločnú fotografiu. 
 
Posledná rozlúčka bude v Košickom krematóriu  9.11.2017 t.j. vo štvrtok o 14.00 hod.
 
Česť jeho pamiatke.
 
Jožo Thuróczy
predseda SK Cassovia 
kladiva
]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Mon, 06 Nov 2017 12:45:28 +0100
Zápisnica č. 12/2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/828-zapisnica-c-12-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/828-zapisnica-c-12-2017

logozo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 27. októbra 2017 v Liptovskom Mikuláši


Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Herich, Z. Hochmuth, P. Magdolen, M. Jagerčík
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, L. Kubičina
Ospravedlnení – P. Strečanský, P. Pokrievka

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom s doplnenými návrhmi ďalších prítomných členov SSS:

Program:
1. Kontrola úloh z minulého výboru a valného zhromaždenia (vypracovanie alternatív
poistenia pre zásah HZS do nasledovného predsedníctva.)
2. Spravodaj SSS - návrh L. Kubičinu
3. Návrhy T. Fussgängera
4. Finančný stav SSS, finančný plán na budúci rok, uloženka SSS,
5. Spravodaj SSS, webstránka, osobnosti...
6. Usmernenie pre vznik nových skupín a klubov
7. Celoplošná výnimka, stav na ministerstve
8. Generálny sekretár FSE
9. Meračský kurz, Lezecké dni
10. Príprava Valného zhromaždenia, rozprava o kandidátoch
11. Rôzne

pdf

]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Fri, 03 Nov 2017 20:27:26 +0100 † Emil Kavalír 1931 - 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/827-emil-kavalir-1931-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/827-emil-kavalir-1931-2017

Emil KavalírSmallDňa 12.10.2017  zomrel vo veku 86 rokov  Emil Kavalír, čestný člen SSS a dlhoročný vedúci oblastnej skupiny Trenčianske Teplice.  Pracoval v krasových územiach Teplickej vrchoviny, v Jaskyni pod Jeleňom, Jánošíkovej jaskyni, v pohorí Baske objavil v roku 1972 Kuniu jaskyňu dlhú 25 m. Sondážne práce  vykonával  v Dupnej diere, Šípovej jaskyni, Bielej jaskyni v Nárožnej  a mnohých ďalších. Pre podlomené zdravie posledné roky života prežil v Centre sociálnych služieb v Nemšovej .

Posledná rozlúčka bude 16.10.2017 o 15:00 na novom cintoríne v Trenčianskych Tepliciach.

Česť  jeho pamiatke.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Mon, 16 Oct 2017 15:52:13 +0200
Zmena: Informácia o konaní zasadnutia výboru SSS, 27.10.2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/826-informacia-o-konani-zasadnutia-vyboru-sss-20-10-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/826-informacia-o-konani-zasadnutia-vyboru-sss-20-10-2017

logoVedúci skupín a klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti:

V zmysle uznesenia PSSS (požiadavka informovať vedúcich skupín a klubov o konaní zasadnutia výboru), vám oznamujeme, že termín zasadnutia výboru SSS sa z organizačných dôvodov presúva na 27. 10. 2017 o 13.00 hod. v Liptovskom Mikuláši. Program zostáva nezmenený. nejedná sa o pozvánku


Návrh programu

1. Kontrola úloh z minulého výboru a valného zhromaždenia (vypracovanie alternatív poistenia pre zásah HZS do nasledovného predsedníctva.)
2. Finančný stav SSS, finančný plán na budúci rok, uloženka SSS
3. Spravodaj SSS, webstránka, osobnosti...
4. Jaskyniarsky týždeň 2018
5. Poistenie, Z. Hochmuth mal zistiť ako je to v Nemecku a P. Holúbek rokovať o zľave v centrále Alpenverein
6. Celoplošná výnimka, stav na ministerstve
7. Generálny sekretár FSE
8. Meračský kurz, lezecké dni
9. Príprava Valného zhromaždenia, rozprava o kandidátoch
10. Rôzne
S pozdravom
Peter Holúbek
predseda SSS
Vybavuje: M. Strmenská

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Fri, 13 Oct 2017 08:44:54 +0200
ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV VI. ročník http://www.sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/115-sk-tisovec/825-zraz-speleopotapacov-vi-rocnik http://www.sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/115-sk-tisovec/825-zraz-speleopotapacov-vi-rocnik

Zraz VI. ročník-smallP O Z V Á N K A
Speleoklub Tisovec
na počesť potápačov,
ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí ,
organizuje v dňoch 13. – 15. októbra 2017
ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV VI. ročník
v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

 PROGRAM >> pdf

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané SK Tisovec Oznamy klubov Fri, 22 Sep 2017 08:35:43 +0200
Do knižnice SSS pribudli pdf verzie Spravodaja 2016 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/824-do-kniznice-sss-pribudli-pdf-verzie-spravodaja-2016 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/824-do-kniznice-sss-pribudli-pdf-verzie-spravodaja-2016

PDF nájdete v knižnici sss http://sss.sk/index.php/kniznicaa?task=showCategory&catid=52

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Tue, 22 Aug 2017 13:31:54 +0200
17. medzinárodný speleologický kongres UIS , Penrith, Austrália http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/821-17-medzinarodny-speleologicky-kongres-uis-penrith-australia http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/821-17-medzinarodny-speleologicky-kongres-uis-penrith-australia

UIS  (Union Internationale de Spéléologie) je vrcholná svetová jaskyniarska (speleologická) organizácia, ktorú zastrešuje UNESCO. Združuje národné speleologické organizácie, u nás je to Slovenská speleologická spoločnosť. Má svoje štruktúry, riadiaci výbor a prezidenta. Raz za 4 roky organizuje kongres, ktorého súčasťou je vedecká konferencia, kde sa prezentujú najvýznamnejšie aktivity, realizujú sa sprievodné podujatia – exkurzie, prezentácie techniky, filmov, máp, dokonca aj umenia, a samozrejme volí sa výkonný výbor a najmä prezident. Taktiež sa na základe ponúk a hlasovania vyberie miesto nasledovného kongresu.

viac na : http://geo.ics.upjs.sk/index.php/19-zo-zivota-ustavu/418-17-medzinarodny-speleologicky-kongres-penrith-australia 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Fri, 18 Aug 2017 14:41:12 +0200
Zápisnica č. 11/2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/820-zapisnica-c-11-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/820-zapisnica-c-11-2017

logozo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 16. júna 2017 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, Z. Hochmuth
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, P. Pokrievka st., predseda SK Malá Fatra
Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík, P. Magdolen

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1.       Návrhy T. Fussgängera (13.00-13.10)
2.       Speleomítng, zhrnutie podujatia, finančné vyhodnotenie, návrhy, postrehy
3.       Kontrola plnenia úloh z výboru konaného dňa 24. 2. 2017 a predsedníctva:
 -poistenie,
-usmernenie pre vznik nových skupín,
-dodržiavanie termínov,
-zmena stanov bod 16,
-súlad s HZS,
-doména 
4.       Spravodaj SSS 2/2017 a číslo do Austrálie 
5.       Finančný stav, 2 %
6.       Rôzne
-speleoškola
-celoplošná výnimka
-príprava 19. valného zhromaždenia
- návrh na poistku členov SSS

]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 03 Jul 2017 15:05:29 +0200 Výbor Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutoční dňa 16. 6. 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/819-vybor-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-sa-uskutocni-dna-16-6-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/819-vybor-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-sa-uskutocni-dna-16-6-2017

logoVýbor Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutoční dňa 16. 6. 2017 o 13.00 na sekretariáte na Hodžovej ulici č. 11 v Liptovskom Mikuláši. Na programe bude kontrola úloh z predchádzajúceho výboru, rokovanie o záveroch predsedníctva, zostavenie spravodaja SSS a riešenie aktuálnych problémov spoločnosti.

Sekretariát SSS

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Tue, 06 Jun 2017 11:05:01 +0200
Uznesenie zo zasadnutia Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného v  Liptovskom Mikuláši 28. apríla 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/816-uznesenie-zo-zasadnutia-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-konaneho-v-liptovskom-mikulasi-28-aprila-201 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/816-uznesenie-zo-zasadnutia-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-konaneho-v-liptovskom-mikulasi-28-aprila-201

logoUznesenie zo zasadnutia Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti
konaného v  Liptovskom Mikuláši 28. apríla 2017
Predsedníctvo SSS
- oceňuje Dezidera Kravčuka z OS Plavecké Podhradie za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť
- oceňuje Petra Zámečníka z OS Čachtice za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť
- schvaľuje správu o činnosti za rok 2016, prednesenú predsedom Ing. Petrom Holúbekom
- schvaľuje správu o hospodárení v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. Predniesol Mgr. Bohuslav Kortman
- schvaľuje správu kontrolnej komisie prednesenú jej predsedom Petrom Strečanským
- prijíma informáciu výboru o zastavení privatizácie Brestovskej jaskyne
- schvaľuje zvýšenie členského o 1 €
- poveruje výbor prípravou návrhu pre poisťovne na kolektívne poistenie členov. Odporúča členom, aby sa poistili individuálne
- vyraďuje z evidencie OS Michalovce pre pasivitu
- prijíma do SSS klub Adonis Ten pod vedením Attilu Dobosa
- prijíma do SSS Jaskyniarsku skupinu Arachnos – Slovenský kras pod vedením Ladislava Juhásza
- ukladá výboru vypracovať usmernenie na zakladanie nových skupín / klubov
- vyzýva výbor na dodržiavanie termínov ohlasovania konania zasadnutí výborov predsedom skupín a na včasné zverejňovanie zápisníc z nich
- ukladá výboru pripraviť zmenu stanov SSS bod 16 tak, aby bol v súlade so zákonom o HZS
- ukladá výboru dohliadnuť na to, aby sa SSS stala držiteľom webovej domény do 31. 5. 2017
- prijíma informáciu od Ing. Jozefa Thuróczyho o chystanom JT v Aggteleku.
Miroslav Sova

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Sun, 07 May 2017 19:57:45 +0200
Pozvánka na JT 2017 / 2. cirkulár http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/817-pozvanka-na-jt-2017-2-cirkular http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/817-pozvanka-na-jt-2017-2-cirkular

logoSpeleologický klub Cassovia a Hájsky klub športovej speleológie, Oblastná skupina Jána Majku Speleo Rožňava, Speleoklub Univerzity P.J. Šafárika Košice, Speleoklub Badizér
Vás pozývajú na 58. Jaskyniarsky týždeň 5. – 9. júla 2017- Slovenský a Aggtelekský kras

Hlavný organizátor: Speleologický klub Cassovia
kontakt: Jozef Thuróczy, +421 905 515 979, thuroczyjozef@gmail.com

 

Miesto konania: „Nomád Baradla kemping" pri jaskyni Aggtelek. Miesto tábora
sa nachádza na území Maďarska 500 m za štátnou hranicou.
Prístup zo smeru:
- Plešivec smer jaskyňa Domica – štátna hranica – Aggtelek – 13 km.
- Turňa nad Bodvou – Hosťovce štátna hranica – Aggtelek – 36 km
Doprava:
Individuálna

viac info nájdete v prílohe

pdf

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Thu, 25 May 2017 16:09:29 +0200
Zelená modrá 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/818-zelena-modra-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/818-zelena-modra-2017
zelenaJaskyniari z Považia pozývajúPriatelia, príďte si k nám 1. a 2. júla oddýchnuť, okúsiť speleoturistiku alebo baraninu na mongolský spôsob, posedieť si s kamarátmi, zabaviť sa pri country hudbe, vypočuť si jaskynný koncert... Na svoje si prídu aj tí, ktorí by chceli v našich jaskyniach bádať či pracovať. Tešíme sa na Vás!
Bohuš Kortman a ostatní z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchyĎakujem a srdečne pozdravujem
Bohuš Kortman
]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Wed, 31 May 2017 10:44:15 +0200
Zápis zo zasadnutia predsedníctva SSS dňa 28. 4. 2017 v Liptovskom Mikuláši http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/815-zapis-zo-zasadnutia-predsednictva-sss-dna-28-4-2017-v-liptovskom-mikulasi http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/815-zapis-zo-zasadnutia-predsednictva-sss-dna-28-4-2017-v-liptovskom-mikulasi

logoÚčastníkov privítala riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva D. Šubová na pôde zrekonštruovaného múzea. Zasadnutie ďalej viedol predseda SSS P. Holúbek, prečítal návrh programu schôdze:


Návrh na program Predsedníctva SSS dňa 28. 4. 2017 v Liptovskom Mikuláši, začiatok o 13.00

1. privítanie účastníkov, schválenie programu
2. voľba zapisovateľa a návrhovej komisie
3. udelenie vyznamenaní (D. Kravčuk, P. Zámečník)
4. správa o činnosti SSS a výboru
5. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2017
6. správa kontrolnej komisie
7. kontrola uznesenia z 18. Valného zhromaždenia, (poistenie, zvýšenie
členského, návrh výboru zvýšiť o 1,- Euro)
8. návrh a rozprava na prijatie nových skupín Adonis Ten, Moldava nad
Bodvou a Dobrovoľná jaskyniarska záchranná skupina – Slovenský Kras
a návrh na vylúčenie Speleoklubu Michalovce z SSS za pasivitu
a neplatenie členského
9. diskusia
10. informácia o Speleomítingu
11. hlasovanie o uznesení z predsedníctva

pdf

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Sun, 07 May 2017 19:53:05 +0200
Speleoškola 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleoskola/814-speleoskola-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleoskola/814-speleoskola-2017

Šiesty ročník malokarpatskej speleoškoly opäť v Borinskom krase

Jaskyniari zo Speleo Bratislava a Speleoklubu Trnava už po šiesty krát zrealizujú jaskyniarsku školu pre verejnosť. Partnerom školy je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku.
Šiesty ročník malokarpatskej speleoškoly opäť v Borinskom krase
Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne chce doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Zaujímavým bonusom pre čakateľov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti je preplatenie polovice z nákladov na kurz. Čakateľ musí byť organizovaný v jednej z jaskyniarskych skupín v rámci SSS. Túto skutočnosť musí uviesť do registračného formulára na stránke www.speleoskola.sk Ako vysielajúcu organizáciu uvedie jaskyniarsku skupinu v ktorej je čakateľom. Po overení tejto skutočnosti uhradí čakateľ iba polovicu nákladov na kurz.

 

viac info: http://www.malekarpaty.com/c/22/siesty-rocnik--malokarpatskej-speleoskoly-opat-v-borinskom-krase

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleoškola Činnosť SSS Fri, 05 May 2017 10:20:29 +0200
Speleomíting SSS - Program http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/812-speleomiting-sss-program http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/812-speleomiting-sss-program

program

 

Program:

Sobota 29. 4. 2017: Veľká sála DK Liptovský Ján - prednášky, videoprojekcie 09:00 - 9:30 Otvorenie podujatia

 

viac v PDF 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Mon, 24 Apr 2017 20:43:39 +0200
Zápisnica č. 10/2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/811-zapisnica-c-10-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/811-zapisnica-c-10-2017

logoZápisnica č. 10/2017
zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 24. februára 2017 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Magdolen, P. Herich, Z. Hochmuth
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková, N. Filipčíková
Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík

 

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 27 Mar 2017 10:37:03 +0200
Pozvánka na JT 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/810-pozvanka-na-jt-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/810-pozvanka-na-jt-2017

logoSpeleologický klub Cassovia
a
Hájsky klub športovej speleológie, Speleo Rožňava,
Speleoklub Univerzity P.J. Šafárika Košice
Vás pozývajú na

58. Jaskyniarsky týždeň
(1. informačný obežník)

5. – 8. júla 2017- Slovenský a Aggtelekský kras
Hlavný organizátor: Speleologický klub Cassovia
kontakt: Jozef Thuróczy, +421 905 515 979, thuroczyjozef@gmail.com

 

Miesto konania: „Nomád Baradla kemping" pri jaskyni Aggtelek. Miesto tábora sa nachádza na území Maďarska 500 m za štátnou hranicou.
Prístup zo smeru:
- Plešivec smer jaskyňa Domica – štátna hranica – Aggtelek – 13 km.
- Turňa nad Bodvou – Hosťovce štátna hranica – Aggtelek – 36 km

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Tue, 21 Mar 2017 14:19:50 +0100
Speleomíting SSS - Registrácia spustená http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/809-speleomiting-sss-registracia-spustena http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/809-speleomiting-sss-registracia-spustena
logoVážení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti, 
 
Dnešným dňom je spustená registrácia na podujatia Predsedníctvo SSS a Speleomíting 2017.
Registrácia je realizovaná formou online formulára, ktorý veľmi jednoducho vyplníte, a odošlete. Celá registrácia Vám zaberie nanajvýš pár minút a tak by sme Vás chceli poprosiť, aby Ste túto možnosť využili. Touto cestou nahlásite Vašu účasť na podujatí/podujatiach, zabezpečíte si ubytovanie, stravu a tiež nahlásite Váš príspevok.
 
Registrácia je možná 16. 3. - 15. 4. 2017
 
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!
 
V prípade problémov alebo otázok ohladne speleomítingu píšte prosím na email: speleomiting@gmail.com
 
Dátum konania: 28. a 29. apríl 2017
Miesto konania Predsedníctva SSS: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Miesto konania Speleomítingu 2017: Dom kultúry Liptovský Ján
 
Organizačný team  
]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Fri, 17 Mar 2017 13:59:23 +0100
Speleomíting 2017 - Základné informácie http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/808-speleomiting-2017-zakladne-informacie-speleomitingu-2017-bude-tradicne-predchadzat-zasadnutie-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-ktore-sa-bude-konat-28-4-2017-so-zaciatkom-o-13-00-v-slovenskom-muzeu-ochrany-prirody-a-jaskyniarstva-v-lipto http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/808-speleomiting-2017-zakladne-informacie-speleomitingu-2017-bude-tradicne-predchadzat-zasadnutie-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-ktore-sa-bude-konat-28-4-2017-so-zaciatkom-o-13-00-v-slovenskom-muzeu-ochrany-prirody-a-jaskyniarstva-v-lipto

logoSpeleomítingu 2017 bude tradične predchádzať zasadnutie Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa bude konať 28. 4. 2017 so začiatkom o 13:00 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Program zasadnutia predsedníctva bude v predstihu zverejnený na webovej stránke http://sss.sk/.

 

Speleomíting 2017 bude prebiehať v DK v Liptovskom Jáne 29. 4. 2017 so začiatkom o 9:00.
K dispozícii budú dve prednáškové miestnosti, hlavný program sa bude odohrávať vo veľkej sále, druhá miestnosť bude slúžiť na výstavu fotografií, mapových diel a súčasne tu bude prebiehať prezentácia niektorých príspevkov s diskusiou v komornejšom duchu.
Jednotlivé prezentácie budú zaradené do dvoch blokov s prestávkou na obed.
Predpokladané ukončenie prednášok bude vo večerných hodinách okolo 20:00.
Tradičné vyhlásenie a oceňovanie výnimočných jaskyniarskych objavov za rok 2016, či už na domácej pôde alebo v zahraničí, prebehne počas doobedňajšieho bloku prednášok.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Sat, 11 Mar 2017 18:14:19 +0100
Pozor opravné tlačivo - 2% pre SSS - 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/807-2-pre-sss-2018 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/807-2-pre-sss-2018

V r. 2017 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2016). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete pod textom

 

alebo cez portal dvepercenta.sk

 

Je potrebné informovať  členov, aby si skontrolovali už vyplnené tlačivá, ak náhodou uviedli chybné IČO.

IČO SSS je : 00178098.

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3535

Ďakujeme!

 

vyhlásenie o poukázaní 2%

 

 potvrdenie o zaplatení dane

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Mon, 30 Jan 2017 13:46:00 +0100