SSS.sk http://sss.sk/index.php/component/content/?view=featured Mon, 24 Apr 2017 19:02:40 +0200 jaskyniar, sss, speleo slovakia sk-sk Zápisnica č. 10/2017 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/811-zapisnica-c-10-2017 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/811-zapisnica-c-10-2017

logoZápisnica č. 10/2017
zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 24. februára 2017 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Magdolen, P. Herich, Z. Hochmuth
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková, N. Filipčíková
Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík

 

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 27 Mar 2017 10:37:03 +0200
Pozvánka na JT 2017 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/810-pozvanka-na-jt-2017 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/810-pozvanka-na-jt-2017

logoSpeleologický klub Cassovia
a
Hájsky klub športovej speleológie, Speleo Rožňava,
Speleoklub Univerzity P.J. Šafárika Košice
Vás pozývajú na

58. Jaskyniarsky týždeň
(1. informačný obežník)

5. – 8. júla 2017- Slovenský a Aggtelekský kras
Hlavný organizátor: Speleologický klub Cassovia
kontakt: Jozef Thuróczy, +421 905 515 979, thuroczyjozef@gmail.com

 

Miesto konania: „Nomád Baradla kemping" pri jaskyni Aggtelek. Miesto tábora sa nachádza na území Maďarska 500 m za štátnou hranicou.
Prístup zo smeru:
- Plešivec smer jaskyňa Domica – štátna hranica – Aggtelek – 13 km.
- Turňa nad Bodvou – Hosťovce štátna hranica – Aggtelek – 36 km

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Tue, 21 Mar 2017 14:19:50 +0100
Speleomíting SSS - Registrácia spustená http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/809-speleomiting-sss-registracia-spustena http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/809-speleomiting-sss-registracia-spustena
logoVážení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti, 
 
Dnešným dňom je spustená registrácia na podujatia Predsedníctvo SSS a Speleomíting 2017.
Registrácia je realizovaná formou online formulára, ktorý veľmi jednoducho vyplníte, a odošlete. Celá registrácia Vám zaberie nanajvýš pár minút a tak by sme Vás chceli poprosiť, aby Ste túto možnosť využili. Touto cestou nahlásite Vašu účasť na podujatí/podujatiach, zabezpečíte si ubytovanie, stravu a tiež nahlásite Váš príspevok.
 
Registrácia je možná 16. 3. - 15. 4. 2017
 
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!
 
V prípade problémov alebo otázok ohladne speleomítingu píšte prosím na email: speleomiting@gmail.com
 
Dátum konania: 28. a 29. apríl 2017
Miesto konania Predsedníctva SSS: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Miesto konania Speleomítingu 2017: Dom kultúry Liptovský Ján
 
Organizačný team  
]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Fri, 17 Mar 2017 13:59:23 +0100
Speleomíting 2017 - Základné informácie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/808-speleomiting-2017-zakladne-informacie-speleomitingu-2017-bude-tradicne-predchadzat-zasadnutie-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-ktore-sa-bude-konat-28-4-2017-so-zaciatkom-o-13-00-v-slovenskom-muzeu-ochrany-prirody-a-jaskyniarstva-v-lipto http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/808-speleomiting-2017-zakladne-informacie-speleomitingu-2017-bude-tradicne-predchadzat-zasadnutie-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-ktore-sa-bude-konat-28-4-2017-so-zaciatkom-o-13-00-v-slovenskom-muzeu-ochrany-prirody-a-jaskyniarstva-v-lipto

logoSpeleomítingu 2017 bude tradične predchádzať zasadnutie Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa bude konať 28. 4. 2017 so začiatkom o 13:00 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Program zasadnutia predsedníctva bude v predstihu zverejnený na webovej stránke http://sss.sk/.

 

Speleomíting 2017 bude prebiehať v DK v Liptovskom Jáne 29. 4. 2017 so začiatkom o 9:00.
K dispozícii budú dve prednáškové miestnosti, hlavný program sa bude odohrávať vo veľkej sále, druhá miestnosť bude slúžiť na výstavu fotografií, mapových diel a súčasne tu bude prebiehať prezentácia niektorých príspevkov s diskusiou v komornejšom duchu.
Jednotlivé prezentácie budú zaradené do dvoch blokov s prestávkou na obed.
Predpokladané ukončenie prednášok bude vo večerných hodinách okolo 20:00.
Tradičné vyhlásenie a oceňovanie výnimočných jaskyniarskych objavov za rok 2016, či už na domácej pôde alebo v zahraničí, prebehne počas doobedňajšieho bloku prednášok.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Sat, 11 Mar 2017 18:14:19 +0100
Pozor opravné tlačivo - 2% pre SSS - 2017 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/807-2-pre-sss-2018 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/807-2-pre-sss-2018

V r. 2017 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2016). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete pod textom

 

alebo cez portal dvepercenta.sk

 

Je potrebné informovať  členov, aby si skontrolovali už vyplnené tlačivá, ak náhodou uviedli chybné IČO.

IČO SSS je : 00178098.

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3535

Ďakujeme!

 

vyhlásenie o poukázaní 2%

 

 potvrdenie o zaplatení dane

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Mon, 30 Jan 2017 13:46:00 +0100
Speleomíting 2017 - Liptovský Ján http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/806-speleomiting-2017-liptovsky-jan http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/806-speleomiting-2017-liptovsky-jan

 pozvanka    Slovenská speleologická spoločnosť Vás pozýva na 26. ročník podujatia Speleomíting, ktorý sa uskutoční dňa 29. 4. 2017 v Dome kultúry v Liptovskom Jáne.

Keďže cieľom tohto podujatia, okrem príjemne strávených spoločných chvíľ, je vzájomne sa dozvedieť o pokrokoch, postupoch, objavoch a skúsenostiach jednotlivých speleologických skupín, chceli by sme Vás poprosiť o nahlásenie Vášho príspevku najneskôr do 20. marca 2017 na adresu: speleomiting@gmail.com

 

Aktuálne informácie sa budú nachádzať na webstránke SSS

O programe Speleomítingu a sprievodných podujatiach budete informovaní do 31. marca 2017

     pdf Pozvánka

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Fri, 17 Feb 2017 13:42:40 +0100
Zomrel Oto Stettner http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/805-zomrel-otto-stetner http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/805-zomrel-otto-stetner

stetnerDňa 7. januára 2017 zomrel po ťažkej chorobe vo veku 75 rokov jaskyniar Ing. Oto Stettner, ktorý pôsobil ako predseda oblastnej skupiny Slovinky, ktorá v 70. a 80. rokoch aktívne pôsobila v krasových oblastiach Galmusu.

Česť jeho pamiatke.

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Tue, 07 Feb 2017 12:16:50 +0100
Spravodaj 2015 v PDF http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/803-spravodaj-2015-v-pdf http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/803-spravodaj-2015-v-pdf

 

Do knižnice SSS pribudli spravodaje za rok 2015. 

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Tue, 17 Jan 2017 10:59:35 +0100
Obežník vedúcim oblastných skupín / klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/802-obeznik-veducim-oblastnych-skupin-klubov-slovenskej-speleologickej-spolocnosti http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/802-obeznik-veducim-oblastnych-skupin-klubov-slovenskej-speleologickej-spolocnosti

sss 1Vážení kolegovia!

Ďakujem v mene výboru SSS Tebe i členom Tvojej oblastnej skupiny či klubu za činnosť, ktorú ste vlani vykonávali v krase a jaskyniach alebo v súvislosti s nimi. Všetkým želám v novom roku zdravie, dobré rozhodnutia a jaskyniarske šťastie.

V piatok 28. apríla 2017 sa v Liptovskom Mikuláši vo Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutoční predsedníctvo SSS a v sobotu v Liptovskom Jáne speleomíting. Aj v tejto súvislosti Ti chcem pripomenúť niektoré povinnosti, ktoré je potrebné splniť, aby sme mohli komplexne zhodnotiť výsledky našej organizácie za rok 2016.

 

- Uskutočnenie výročnej členskej schôdze

Žiadam Ťa, ak ste tak ešte neurobili, o uskutočnenie výročnej členskej schôdze, ktorá zhodnotí činnosť skupiny / klubu, zvolí alebo potvrdí vo funkcii jej / jeho vedenie, spresní členskú základňu a schváli správu o činnosti.

]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Thu, 05 Jan 2017 10:26:46 +0100 Zomrel Marcel Lalkovič http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/801-zomrel-marcel-lalkovic http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/801-zomrel-marcel-lalkovic

LalkovicDňa 20. decembra zomrel Ing. Marcel Lalkovič, CSc. (1944, Banská Štiavnica), dlhoročný riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, jaskynný historik a dlhoročný funkcionár Slovenskej speleologickej spoločnosti. Česť jeho pamiatke!

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Wed, 21 Dec 2016 14:03:03 +0100
Speleomíting 2017 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/799-speleomiting-2017 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/799-speleomiting-2017

logoPredsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti a Speleomíting 2017 sa uskutoční v termíne 29. a 30. apríla 2017. Miesto tradičného Svitu sa tieto stretnutia uskutočnia pravdepodobne v Liptovskom Jáne v kultúrnom dome.

Výbor SSS

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleomíting Činnosť SSS Fri, 18 Nov 2016 14:48:49 +0100
Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 21. 10. 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/800-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-21-10-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/800-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-21-10-2016

logoZápisnica č. 9/2016

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 21. októbra 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda – P. Holúbek

Členovia výboru – M. Jagerčík,  J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Magdolen,

Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková

Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková, O. Miháľová, N. Filipčíková

Ospravedlnení – P. Strečanský,  P. Herich, Z. Hochmuth

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Fri, 18 Nov 2016 14:53:16 +0100
Speleofotografia 2016 - pozvnánka http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/798-speleofotografia-2016-pozvnanka http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/798-speleofotografia-2016-pozvnanka

plagatskSlovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská speleologická spoločnosť, Správa slovenských jaskýň, Mesto Liptovský Mikuláš

Vás srdečne pozývajú na slávnostnú vernisáž 18. ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže s jaskyniarskou tématikou SPELEOFOTOGRAFIA 2016

 25. 11. 2016 o 15.00 h

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleomíting Činnosť SSS Fri, 11 Nov 2016 14:38:27 +0100
Uzávierka spravodaja 3/2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/797-uzavierka-spravodaja-3-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/797-uzavierka-spravodaja-3-2016

logoBlíži sa uzávierka spravodaja 3/2016, do naplnenia ktorého je možné ešte zaradiť príspevky zo speleologického prieskumu. Vyzývame členov SSS, aby do 10. novembra 2016 poslali na redakčné spracovanie svoje materiály, ktoré plánujú uverejniť na adresubohuslav.kortman@speleostrazov.sk.

REDAKČNÁ RADA SPRAVODAJA SSS

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Wed, 26 Oct 2016 16:41:27 +0200
Výstava - Modrovská jaskyňa http://sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/108-zaujimavosti/794-vystava-modrovska-jaskyna http://sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/108-zaujimavosti/794-vystava-modrovska-jaskyna

modrovska8.júla uplynulo od objavu Modrovskej jaskyne 25 rokov. Pri tejto príležitosti sa 19. septembra o 18.00 hodine uskutoční v Piešťanskom informačnom centre (Piešťany, Pribinova 2) vernisáž výstavy fotografií, ktorá potrvá do 30. septembra 2016.

pár fotiek z archívu 0S Čachtice  https://plus.google.com/photos/+Os%C4%8Cachtice/albums/5724128791090464529 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zaujímavosti Oznamy klubov Tue, 13 Sep 2016 08:36:38 +0200
57. Jaskyniarsky týždeň Borinka - podzemné exkurzie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/792-57-jaskyniarsky-tyzden-borinka-podzemne-exkurzie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/792-57-jaskyniarsky-tyzden-borinka-podzemne-exkurzie

bratislavaVeľké Prepadlé J-1 – na koniec

Presun z táboriska k jaskyni je po zelenej, neskôr modrej turistickej značke a trvá 45 minút. Účastníci sa prezlečú do jaskyniarskeho výstroja pred jaskyňou. Vstup do jaskyne predstavuje vybetónovaná šachta s dvoma na seba nadväzujúcimi oceľovými rebríkmi hlboká 8 m. Nasleduje nízky prechod do Hlavnej studne, ktorý sa v dĺžke 12 m prekonáva kolenačky. V rozmernej Hlavnej studni s hĺbkou 15 m je možnosť zlanovania, avšak uprednostňuje sa zostup 13 m fixným duralovým rebríkom. Z dna studne sa zostúpi pomedzi bloky 10 m nižšie do strmo klesajúcej chodby, ktorá je po 8 m prerušená 4m hlbokou studňou. Nezostupuje sa na dno, ale traverzom po oceľových roštoch sa prekoná vo výške do siene s blatovými nánosmi. Otvorom na konci siene sa zostúpi k šachte vystrojenej 7 m dlhým hliníkovým rebríkom. Ním sa zostúpi na dno ďalšej siene, sprava sa pripája nevýrazný prítok. Na konci siene sa prekonaním hlinitého valu zostúpi do šikmo uklonenej užšej chodby s vodným tokom na dne. Touto chodbou sa prejde 50 m k zúženému miestu, kde sa treba 3 m preplaziť po šikmej skale.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Wed, 20 Jul 2016 10:01:18 +0200
57. Jaskyniarsky týždeň Borinka – Košariská http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/789-jt5702 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/789-jt5702

bratislava Miesto konania: Účelové zariadenie Ministerstva vnútra Borinka-Košariská (pioniersky tábor). Nachádza sa na konci asfaltovej cesty, ktorá vybieha z obce Borinka, asi 5 km severne (súradnice VGS: 48,2887 N; 17,1255 E).

 

Doprava: Do obce Borinka autobusom z Bratislavy, resp. zo Stupavy a z konečnej zastávky (Borinka Staré pece) pešo asi 1,5 hodiny po asfaltovej ceste. Autom zo Stupavy cez obec Borinka a ďalej po ceste 3. triedy (POZOR, cesta je slabo udržiavaná, jazda na vlastné nebezpečie), alebo z obce Lozorno (zjazd Lozorno z diaľnice D-2), keď v obci treba odbočiť na východ k vodnej nádrži a popri priehrade a zariadení Abeland stále priamo. Za priehradou je značka zákaz vjazdu, účastníci JT majú výnimku na užívanie lesnej asfaltovej cesty. Po 10 km sa otvorí rozsiahla lúka – Košariská, na lúke vľavo od križovatky je táborisko JT, parkovanie je vpravo, tesne pri križovatke. Prístupové trasy budú vyznačené symbolmi JT od Lozorna aj od Borinky.

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Thu, 30 Jun 2016 11:32:30 +0200
Oznam o uzávierke Spravodaja http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/787-oznam-o-uzavierke-spravodaja http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/787-oznam-o-uzavierke-spravodaja

logoredakčná uzávierka príspevkov do Spravodaja 2/2016 je do 30. 6. 2016. Materiál zaslaný po tomto termíne bude presunutý do čísla 3/2016.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Tue, 21 Jun 2016 08:51:13 +0200
57. Jaskyniarsky týždeň SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/786-57-jaskyniarsky-tyzden-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/786-57-jaskyniarsky-tyzden-sss

bratislavaJaskyniarsky týždeň sa uskutoční v Borinke – Košariskách v termíne od 17. 8. 2016 do 21. 8. 2016.

Pozvánka aj s organizačnými pokynmi bude následne zverejnená na stránke

spoločnosti a tiež zaslaná vedúcim skupín a klubov SSS.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Tue, 21 Jun 2016 08:44:57 +0200
Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 10. 6. 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/785-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-10-6-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/785-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-10-6-2016

logoZápisnica č. 8/2016

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 10. júna 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda -  P. Holúbek

Členovia výboru – M. Jagerčík,  J, Tulis,  P. Herich, Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie –I. Demovič

Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková

Ospravedlnení - P. Strečanský,  G. Majerníčková, P. Magdolen

 1. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.
 2. ]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 20 Jun 2016 13:59:04 +0200 Zelená Modrá 6. ročník http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/784-zelena-modra-6-rocnik http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/784-zelena-modra-6-rocnik

  Zelena modra 2016-minSlovenská speleologická spoločnosť, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy so spoluorganizátormi Vás pozývajú na 6. ročník podujatia ZELENÁ MODRÁ v termíne 25-26 júna 2016 

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Mon, 13 Jun 2016 08:36:22 +0200
  Výbor 01/2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/783-vybor-01-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/783-vybor-01-2016

  logoDňa 10. 6. 2016 o 13.00 hod. sa na sekretariáte SSS uskutoční výbor SSS s nasledujúcim programom:

  1. Kontrola úloh z posledného výboru
  2. Uznesenie z 18. valného zhromaždenia
  3. Spravodaj SSS
  4. Stránka SSS
  5. Speleomíting 2017
  6. Výnimka pre SSS, informácie o stave vybavovania
  7. Rôzne

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Wed, 01 Jun 2016 09:57:09 +0200
  Zápisnica z 18. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 1. apríla 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/782-zapisnica-z-18-valneho-zhromazdenia-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-konaneho-dna-1-aprila-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/782-zapisnica-z-18-valneho-zhromazdenia-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-konaneho-dna-1-aprila-2016

  logo1. Valné zhromaždenie otvoril predseda P. Holúbek, privítal účastníkov, spomenul zosnulých členov SSS, ich pamiatku sme uctili minútou ticha.

  2. Predseda navrhol program zhromaždenia, o programe dal hlasovať. Bol prítomný nadpolovičný počet delegátov, takže VZ je uznášaniaschopné. Program bol jednomyseľne schválený (je uvedený v prílohe).
  3. Predseda SSS navrhol za predsedajúceho valnému zhromaždeniu K. Kýšku. Návrh bol jedno- myseľne schválený. 

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Thu, 14 Apr 2016 10:16:30 +0200
  Speleomitng 2016 - vyhodnotenie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/779-speleomitng-2016-vyhodnotenie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/779-speleomitng-2016-vyhodnotenie

  imgp0287V Dome kultúry vo Svite skončil 25. ročník celoslovenského stretnutia jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti – Speleomíting.

   

  Hosťom Speleomítingu bol primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek. Podujatia sa zúčastnil aj predseda Českej speleologickej spoločnosti Ing. Zdeněk Motyčka. Celkovo bolo na akcii prítomných okolo 180 jaskyniarov zo Slovenska, Čiech a Poľska, ako aj sympatizantov, ktorých zaujíma tento tajomný a krásny svet jaskýň i práca jaskyniarov. V úvode boli odovzdané ocenenia za objavy členov SSS v Slovenskej republike a v zahraničí:

   

  Slovenská speleologická spoločnosť udeľila cenu za rok 2015:

  * jaskyniarom zo Speleoklubu Chočské vrchy za objavy v Prosieckej jaskyni
  * jaskyniarom zo speleoklubov Drienka a Šariš za objavy v jaskyni Stratený potok
  * Speleologickému klubu Slovenský raj za prepojenie Stratenskej jaskyne a jaskyne Duča
  * členom klubu Speleodiver za objavy a dokumentáciu vodou zatopených jaskýň v Mexiku

  * Miroslavovi Zverkovi a Michalovi Ševečekovi za príspevky Potápačské prieskumy Kečovskej prvej vyvieračky, Druhý a tretí potápačský prieskum Kečovskej veľkej vyvieračky v Spravodaji SSS 4/2015

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleomíting Činnosť SSS Mon, 04 Apr 2016 10:25:09 +0200
  Uznesenie z 18.  Valného zhromaždenia SSS konaného vo Svite 1. 4. 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/781-uznesenie-z-valneho-zhromazdenia-sss-konaneho-vo-svite-1-4-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/781-uznesenie-z-valneho-zhromazdenia-sss-konaneho-vo-svite-1-4-2016

  DSCF29701. Valné zhromaždenie SSS berie na vedomie:
  - Správu o činnosti SSS za rok 2015
  - Prehľad hospodárenia SSS za rok 2015
  - Návrh finančného rozpočtu na rok 2016
  - Správu kontrolnej komisie za rok 2015

   

  2. Valné zhromaždenie SSS oceňuje striebornou medailou za dlhoročnú speleologickú činnosť:
  - Jozefa Thurózcyho
  - Rudolfa Košča
  - Eduarda Piovarčiho
  - Jaroslava Stankoviča

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Tue, 05 Apr 2016 10:45:17 +0200