SSS.sk http://sss.sk/index.php/component/content/?view=featured Sun, 24 Jul 2016 12:39:14 +0200 jaskyniar, sss, speleo slovakia sk-sk 57. Jaskyniarsky týždeň Borinka - podzemné exkurzie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/792-57-jaskyniarsky-tyzden-borinka-podzemne-exkurzie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/792-57-jaskyniarsky-tyzden-borinka-podzemne-exkurzie

bratislavaVeľké Prepadlé J-1 – na koniec

Presun z táboriska k jaskyni je po zelenej, neskôr modrej turistickej značke a trvá 45 minút. Účastníci sa prezlečú do jaskyniarskeho výstroja pred jaskyňou. Vstup do jaskyne predstavuje vybetónovaná šachta s dvoma na seba nadväzujúcimi oceľovými rebríkmi hlboká 8 m. Nasleduje nízky prechod do Hlavnej studne, ktorý sa v dĺžke 12 m prekonáva kolenačky. V rozmernej Hlavnej studni s hĺbkou 15 m je možnosť zlanovania, avšak uprednostňuje sa zostup 13 m fixným duralovým rebríkom. Z dna studne sa zostúpi pomedzi bloky 10 m nižšie do strmo klesajúcej chodby, ktorá je po 8 m prerušená 4m hlbokou studňou. Nezostupuje sa na dno, ale traverzom po oceľových roštoch sa prekoná vo výške do siene s blatovými nánosmi. Otvorom na konci siene sa zostúpi k šachte vystrojenej 7 m dlhým hliníkovým rebríkom. Ním sa zostúpi na dno ďalšej siene, sprava sa pripája nevýrazný prítok. Na konci siene sa prekonaním hlinitého valu zostúpi do šikmo uklonenej užšej chodby s vodným tokom na dne. Touto chodbou sa prejde 50 m k zúženému miestu, kde sa treba 3 m preplaziť po šikmej skale.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Wed, 20 Jul 2016 10:01:18 +0200
57. Jaskyniarsky týždeň Borinka – Košariská http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/789-jt5702 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/789-jt5702

bratislava Miesto konania: Účelové zariadenie Ministerstva vnútra Borinka-Košariská (pioniersky tábor). Nachádza sa na konci asfaltovej cesty, ktorá vybieha z obce Borinka, asi 5 km severne (súradnice VGS: 48,2887 N; 17,1255 E).

 

Doprava: Do obce Borinka autobusom z Bratislavy, resp. zo Stupavy a z konečnej zastávky (Borinka Staré pece) pešo asi 1,5 hodiny po asfaltovej ceste. Autom zo Stupavy cez obec Borinka a ďalej po ceste 3. triedy (POZOR, cesta je slabo udržiavaná, jazda na vlastné nebezpečie), alebo z obce Lozorno (zjazd Lozorno z diaľnice D-2), keď v obci treba odbočiť na východ k vodnej nádrži a popri priehrade a zariadení Abeland stále priamo. Za priehradou je značka zákaz vjazdu, účastníci JT majú výnimku na užívanie lesnej asfaltovej cesty. Po 10 km sa otvorí rozsiahla lúka – Košariská, na lúke vľavo od križovatky je táborisko JT, parkovanie je vpravo, tesne pri križovatke. Prístupové trasy budú vyznačené symbolmi JT od Lozorna aj od Borinky.

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Thu, 30 Jun 2016 11:32:30 +0200
Oznam o uzávierke Spravodaja http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/787-oznam-o-uzavierke-spravodaja http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/787-oznam-o-uzavierke-spravodaja

logoredakčná uzávierka príspevkov do Spravodaja 2/2016 je do 30. 6. 2016. Materiál zaslaný po tomto termíne bude presunutý do čísla 3/2016.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Tue, 21 Jun 2016 08:51:13 +0200
57. Jaskyniarsky týždeň SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/786-57-jaskyniarsky-tyzden-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/786-57-jaskyniarsky-tyzden-sss

bratislavaJaskyniarsky týždeň sa uskutoční v Borinke – Košariskách v termíne od 17. 8. 2016 do 21. 8. 2016.

Pozvánka aj s organizačnými pokynmi bude následne zverejnená na stránke

spoločnosti a tiež zaslaná vedúcim skupín a klubov SSS.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Tue, 21 Jun 2016 08:44:57 +0200
Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 10. 6. 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/785-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-10-6-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/785-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-10-6-2016

logoZápisnica č. 8/2016

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 10. júna 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda -  P. Holúbek

Členovia výboru – M. Jagerčík,  J, Tulis,  P. Herich, Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie –I. Demovič

Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková

Ospravedlnení - P. Strečanský,  G. Majerníčková, P. Magdolen

 1. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.
 2. ]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 20 Jun 2016 13:59:04 +0200 Zelená Modrá 6. ročník http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/784-zelena-modra-6-rocnik http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/784-zelena-modra-6-rocnik

  Zelena modra 2016-minSlovenská speleologická spoločnosť, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy so spoluorganizátormi Vás pozývajú na 6. ročník podujatia ZELENÁ MODRÁ v termíne 25-26 júna 2016 

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Mon, 13 Jun 2016 08:36:22 +0200
  Výbor 01/2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/783-vybor-01-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/783-vybor-01-2016

  logoDňa 10. 6. 2016 o 13.00 hod. sa na sekretariáte SSS uskutoční výbor SSS s nasledujúcim programom:

  1. Kontrola úloh z posledného výboru
  2. Uznesenie z 18. valného zhromaždenia
  3. Spravodaj SSS
  4. Stránka SSS
  5. Speleomíting 2017
  6. Výnimka pre SSS, informácie o stave vybavovania
  7. Rôzne

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Wed, 01 Jun 2016 09:57:09 +0200
  Zápisnica z 18. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 1. apríla 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/782-zapisnica-z-18-valneho-zhromazdenia-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-konaneho-dna-1-aprila-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/782-zapisnica-z-18-valneho-zhromazdenia-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-konaneho-dna-1-aprila-2016

  logo1. Valné zhromaždenie otvoril predseda P. Holúbek, privítal účastníkov, spomenul zosnulých členov SSS, ich pamiatku sme uctili minútou ticha.

  2. Predseda navrhol program zhromaždenia, o programe dal hlasovať. Bol prítomný nadpolovičný počet delegátov, takže VZ je uznášaniaschopné. Program bol jednomyseľne schválený (je uvedený v prílohe).
  3. Predseda SSS navrhol za predsedajúceho valnému zhromaždeniu K. Kýšku. Návrh bol jedno- myseľne schválený. 

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Thu, 14 Apr 2016 10:16:30 +0200
  Speleomitng 2016 - vyhodnotenie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/779-speleomitng-2016-vyhodnotenie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/779-speleomitng-2016-vyhodnotenie

  imgp0287V Dome kultúry vo Svite skončil 25. ročník celoslovenského stretnutia jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti – Speleomíting.

   

  Hosťom Speleomítingu bol primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek. Podujatia sa zúčastnil aj predseda Českej speleologickej spoločnosti Ing. Zdeněk Motyčka. Celkovo bolo na akcii prítomných okolo 180 jaskyniarov zo Slovenska, Čiech a Poľska, ako aj sympatizantov, ktorých zaujíma tento tajomný a krásny svet jaskýň i práca jaskyniarov. V úvode boli odovzdané ocenenia za objavy členov SSS v Slovenskej republike a v zahraničí:

   

  Slovenská speleologická spoločnosť udeľila cenu za rok 2015:

  * jaskyniarom zo Speleoklubu Chočské vrchy za objavy v Prosieckej jaskyni
  * jaskyniarom zo speleoklubov Drienka a Šariš za objavy v jaskyni Stratený potok
  * Speleologickému klubu Slovenský raj za prepojenie Stratenskej jaskyne a jaskyne Duča
  * členom klubu Speleodiver za objavy a dokumentáciu vodou zatopených jaskýň v Mexiku

  * Miroslavovi Zverkovi a Michalovi Ševečekovi za príspevky Potápačské prieskumy Kečovskej prvej vyvieračky, Druhý a tretí potápačský prieskum Kečovskej veľkej vyvieračky v Spravodaji SSS 4/2015

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleomíting Činnosť SSS Mon, 04 Apr 2016 10:25:09 +0200
  Uznesenie z 18.  Valného zhromaždenia SSS konaného vo Svite 1. 4. 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/781-uznesenie-z-valneho-zhromazdenia-sss-konaneho-vo-svite-1-4-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/781-uznesenie-z-valneho-zhromazdenia-sss-konaneho-vo-svite-1-4-2016

  DSCF29701. Valné zhromaždenie SSS berie na vedomie:
  - Správu o činnosti SSS za rok 2015
  - Prehľad hospodárenia SSS za rok 2015
  - Návrh finančného rozpočtu na rok 2016
  - Správu kontrolnej komisie za rok 2015

   

  2. Valné zhromaždenie SSS oceňuje striebornou medailou za dlhoročnú speleologickú činnosť:
  - Jozefa Thurózcyho
  - Rudolfa Košča
  - Eduarda Piovarčiho
  - Jaroslava Stankoviča

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Tue, 05 Apr 2016 10:45:17 +0200
  Piaty ročník Speleoškoly opäť v Borinskom krase http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/780-piaty-rocnik-speleoskoly-opaet-v-borinskom-krase http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/780-piaty-rocnik-speleoskoly-opaet-v-borinskom-krase

  IMG 1937Jaskyniari zo Speleo Bratislava a Speleoklubu Trnava už po piaty krát zrealizujú jaskyniarsku školu pre verejnosť. Partnerom školy je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku. Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne chce doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Zaujímavým bonusom pre čakateľov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti je preplatenie polovice z nákladov na kurz. Čakateľ musí byť organizovaný v jednej z jaskyniarskych skupín v rámci SSS. Túto skutočnosť musí uviesť do registračného formulára na stránke www.speleoskola.sk Ako vysielajúcu organizáciu uvedie jaskyniarsku skupinu v ktorej je čakateľom. Po overení tejto skutočnosti uhradí čakateľ iba polovicu nákladov na kurz.

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Tue, 05 Apr 2016 10:32:12 +0200
  Vyhlásenie SSS k Brestovskej jaskyni http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/778-vyhlasenie-sss-k-brestovskej-jaskyni http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/778-vyhlasenie-sss-k-brestovskej-jaskyni

  logoValné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) ako najvyšší orgán odborného občianskeho združenia, ktoré zastupuje bezmála 1000 speleológov v 51 oblastných skupinách a kluboch z celého Slovenska, vyjadruje vážne znepokojenie nad udalosťami v súvislosti so sprístupnením a prevádzkovaním Národnej prírodnej pamiatky Brestovská jaskyňa. Podporujeme platné rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Žiline s pôsobnosťou kraja, týkajúce sa sprístupnenia a prevádzkovania Brestovskej jaskyne Štátnou ochranou prírody SR – Správou slovenských jaskýň, ku ktorému SSS vydala v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny v roku 2015 súhlasné stanovisko výhradne pre tento subjekt.

    

  Z médií sme sa dozvedeli, že prevádzkovanie jaskyne bolo nájomnou zmluvou zverené subjektu, ktorého činnosť podľa našich vedomostí nemá žiadny súvis so speleologickými aktivitami a prevádzkovaním jaskýň.

   

   Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá je zakladajúcim členom Medzinárodnej speleologickej únie a členom Európskej speleologickej federácie, má viac ako 70-ročné skúsenosti s objavovaním, skúmaním, dokumentovaním, sprístupňovaním a ochranou slovenských jaskýň. Členovia SSS prevádzkujú viacero sprístupnených jaskýň, v ktorých dlhodobo pôsobia, vykonávajú prieskum a do sprístupnenia investovali nemalé vlastné prostriedky. Pritom na sprístupnenie Brestovskej jaskyne boli použité prostriedky z verejných zdrojov vo výške presahujúcej 90 000 eur.

   

   Veríme, že kompetentné orgány sa budú problémom Brestovskej jaskyne zodpovedne zaoberať a pri svojom rozhodovaní vezmú do úvahy aj naše stanovisko.

   

   

  Delegáti Valného zhromaždenia SSS

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Sat, 02 Apr 2016 11:36:03 +0200
  VZ - Návrhy na zmeny v stanovách SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/777-vz-navrhy-na-zmeny-v-stanovach-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/777-vz-navrhy-na-zmeny-v-stanovach-sss

  logoVážení členovia SSS,

  pripravované 18. Valné zhromaždenie  má za úlohu zmenou stanov zlepšiť chod a fungovanie spoločnosti. Touto cestou by som chcel vyzvať všetkých našich členov, aby sa ho zúčastnili a svojim hlasovaním vyjadrili svoj postoj.

  Do 29. marca 2016 boli na sekretariát SSS doručené nasledovné návrhy na zmeny stanov SSS a volebného a rokovacieho poriadku SSS:]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Wed, 30 Mar 2016 15:07:06 +0200 Pribudli spravodaje 1978 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/776-pribudli-spravodaje-1978 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/776-pribudli-spravodaje-1978

  Zdenko Hochmuth nám poslal ďalšie čísla digitalizovaných starších čísel Spravodaja, ktoré nezištne vytvára s kolektívom priateľov. PDF nájdete v knižnici SSS

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Tue, 29 Mar 2016 19:59:00 +0200
  Návrh na program Valného zhromaždenia 1. 4. 2016 vo Svite, začiatok o 13.00 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/775-navrh-na-program-valneho-zhromazdenia-1-4-2016-vo-svite-zaciatok-o-13-00 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/775-navrh-na-program-valneho-zhromazdenia-1-4-2016-vo-svite-zaciatok-o-13-00

  logo1. privítanie účastníkov, schválenie programu
  2. voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. voľba návrhovej komisie
  4. udelenie vyznamenaní
  5. kontrola uznesenie z predsedníctva z 27. 3. 2015
  6. správa o činnosti SSS a výboru
  7. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2016
  8. správa kontrolnej komisie
  9. diskusia
  10. Hlasovanie o zmene stanov
  Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.
  Rozšírenie bodu 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:
  Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia  
  by sa malo zameniť na
  Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane jaskýň, prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej speleologickej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.), dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp), publikačnou činnosťou (vydávanie periodických a neperiodických publikácií) a vykonávaním environmentálnych, vzdelávacích, kultúrno-výchovných, športových a iných aktivít súvisiacich s poslaním organizácie. 

   

  Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,
  doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je informovať verejnosť a zlepšiť stav a ochranu životného prostredia.  

  11. schválenie rokovacieho poriadku výboru SSS
  Článok 10
  Výbor
   
  1.   Výbor v súlade so stanovami  riadi SSS a jeho zasadnutie zvoláva predseda. Zasadnutie sa môže uskutočniť aj vtedy, keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov výboru alebo predseda kontrolnej komisie. 
  2.    Rokovanie výboru vedie jeho predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania a príslušných podkladových materiálov. Pozvánku s programom a materiálmi na rokovanie zasiela sekretariát členom výboru najmenej 1 mesiac pred zasadnutím výboru.
  3.    V obzvlášť naliehavom prípade môže rokovanie výboru prebehnúť aj formou „per rollam“, teda prostredníctvom elektronickej pošty; e-mailová komunikácia sa v tomto prípade archivuje a totožnosť sa môže overiť telefonicky. 
  4.   Na rokovanie výboru môžu byť podľa potreby prizvaní aj nečlenovia výboru.
  5.   Z rokovania výboru sa vyhotoví písomný záznam.


  12. hlasovanie o uznesení z valného zhromaždenia

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 21 Mar 2016 16:51:08 +0100
  Výnimka - Dôležité upozornenie. http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/774-vynimka-dolezite-upozornenie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/774-vynimka-dolezite-upozornenie

  Speleoklubu Slovakia - Ďumbier  vznikol úradnícky problém, z ktorého by sa ostatní jaskyniari mohli poučiť. Skončila im výnimka na prieskum jaskýň a požiadali o výnimku novú. V zmysle nových nariadení sú za vydanie nového povolenia povinný zaplatiť kolok v hodnote 100,- Euro, čo je nemalý peniaz. Tomuto plateniu sa dá elegantne vyhnúť tak, že ešte pred skončením výnimky za požiada o jej predĺženie, čo je bezplatné. Tento postup doporučujem všetkým skupinám, ktorým bude  končiť povolenie.

  Peter Holúbek

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Wed, 09 Mar 2016 10:18:42 +0100
  Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 4. 3. 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/773-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-4-3-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/773-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-4-3-2016

  logoZápisnica č. 7/2015

  zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného

  dňa 4. marca 2016 v Liptovskom Mikuláši

  Prítomní:

  Predseda - P. Holúbek

  Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,

  Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka

  Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková

  Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, O. Miháľová, M. Budaj

  Ospravedlnení - P. Strečanský, I. Demovič, M. Jagerčík

  P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Tue, 08 Mar 2016 15:52:44 +0100
  Nové knižky v speleoknižnici SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/772-nove-knizky-v-speleokniznici-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/772-nove-knizky-v-speleokniznici-sss

  knizky0316

  Do speleoknižnice nám Lukáš Vlček zaslal niekoľko poublikácií, ktoré si môžte stiahnuť tu

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Tue, 08 Mar 2016 13:35:56 +0100
  Valné zhromaždenie 1.4.2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/771-valne-zhromazdenie-1-4-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/771-valne-zhromazdenie-1-4-2016

  logo

  Vážení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti,

  výbor sa na svojom zasadnutí dňa 4. 3. 2016 uzniesol, že naše každoročné jarné stretnutie, ktoré sa plánuje na dňa 1. apríla 2016 bude zvolané v zmysle našich stanov a rokovacieho poriadku ako valné zhromaždenie, ktoré je našim vrcholným riadiacim a výkonným orgánom. Jeho cieľom je zmeniť naše stanovy tak, aby sme zefektívnili činnosť spoločnosti a umožnili získavať finančné prostriedky napríklad aj čerpaním z eurofondov. Touto cestou žiadam všetkých členov SSS aby uvedenú skutočnosť zobrali na vedomie, našli si čas a prišli na valné zhromaždenie a zvážili navrhovanú zmenu stanov a svoje prípadné návrhy a pripomienky doručili písomne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na sekretariát SSS najneskoršie do utorka 29. marca!   

   

  Návrh výboru na zmenu stanov znie:

  Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.

  Potom rozšíriť bod 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:

  Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia

  by sa malo zameniť za

  Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.) a dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp).

   


  Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,

  doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je zlepšiť stav životného prostredia. 

   

  Peter Holúbek, predseda SSS

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 07 Mar 2016 08:44:20 +0100
  Pribudli spravodaje 1977 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/770-pribudli-spravodaje-1977 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/770-pribudli-spravodaje-1977

  Zdenko Hochmuth nám poslal ďalšie čísla digitalizovaných starších čísel Spravodaja, ktoré nezištne vytvára s kolektívom priateľov. PDF nájdete v knižnici SSS

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Fri, 04 Mar 2016 09:59:28 +0100
  Pozvánka na Speleomíting http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/769-pozvanka-na-speleomiting http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/769-pozvanka-na-speleomiting

  miting2016Finálna verzia pozvánky a programu Speleomítingu 2016.

   

  Zabezpečenie akcie: 

  poplatok 2,50 € (platí ako vstupenka na Speleomíting)

  UBYTOVANIE v ubytovni Skala vo Svite
  Ubytovanie za osobu: 10,00 € /1 noc
  STRAVOVANIE
  Piatok - v ubytovni Skala:
  7,50 € (obed: 4,00 €, večera: 3,50 € )
  Sobota
  - v ubytovni Skala:
  4,00 € raňajky
  - v Dome kultúry:
  10,00 € (raňajky: 3,00 €, obed: 4,00 €, večera: 3,00 €)
  Nedeľa - v ubytovni Skala:
  4,00 € raňajky
  Jedálny lístok
  Piatok - v ubytovni Skala
  • obed: hovädzí vývar s pečeňovými haluškami, krkovička
  na prírodno, ryža, opekané zemiaky, obloha
  • večera: sviečková na smotane, knedľa
  Sobota - v ubytovni Skala
  • raňajky: švédske stoly

  Sobota - v Dome kultúry
  • raňajky: 3 ks párky, chlieb, horčica, čaj
  • obed: kurací vývar s cestovinou, vyprážaný rezeň, zemiakový šalát
  • večera: kuracie stehná, ryža
  Ponuka desiatových polievok v Dome kultúry:
  • Držková polievka, gulášová polievka – 2,20 €
  Nedeľa - v ubytovni Skala
  • raňajky: švédske stoly
  Stravovanie bude zabezpečené pre účastníkov, ktorí
  sa záväzne prihlásia do 29. marca 2016.

  pozvánkapdf                                            prihláška  word

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleomíting Činnosť SSS Wed, 24 Feb 2016 15:12:37 +0100
  PDF - Expedícia Roraima Venezuela http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/768-pdf-expedicia-roraima-venezuela http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/768-pdf-expedicia-roraima-venezuela

  Do knižnice nám preposlal Zdenko Hochmuth ďalšie digitalizované číslo spravodaja. Tentokrát obsiahla správa z Venezuely r. 2003. 

  PDF

  Ako bola objavená 4. najdlhšia jaskyňa sveta v kvarcitoch
  Kryštálové oči (Cueva Ojos de Cristal)

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Fri, 19 Feb 2016 15:26:12 +0100
  Velebit - Reportáž z objavovania hlbokých priepastí Chorvátska v rokoch 1990-1998 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/767-velebit-reportaz-z-objavovania-hlbokych-priepasti-chorvatska-v-rokoch-1990-1998 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/767-velebit-reportaz-z-objavovania-hlbokych-priepasti-chorvatska-v-rokoch-1990-1998

  Do knižnice nám tentokrát pripubla knižka od Branislava Šmídu a kol.  z ich pôsobenia vo Velebite. Knižka ma 76 MB a nájdete ju v knižnici SSS. 

   

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Tue, 09 Feb 2016 10:58:27 +0100
  Pribudli spravodaje 1976 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/766-pribudli-spravodaje-1976-knizka-velebit http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/766-pribudli-spravodaje-1976-knizka-velebit

  Zdenko Hochmuth nám poslal ďalšie čísla digitalizovaných starších čísel Spravodaja, ktoré nezištne vytvára s kolektívom priateľov. PDF nájdete v knižnici SSS

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Mon, 08 Feb 2016 14:46:58 +0100
  Speleomíting 2016 - Pozvánka http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/123-2016/765-speleomiting-2016-pozvanka http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/123-2016/765-speleomiting-2016-pozvanka

  thlogoSLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ Vás pozýva dňa 2. apríla 2016 o 9.00 hodine do Domu kultúry vo Svite na celoslovenské stretnutie jaskyniarov SPELEOMÍTING 2 0 1 6

  Na podujatí budú prezentované aktuálne výsledky prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete a zaujímavosti z oblasti speleológie.

  V piatok 1. apríla 2016 o 13.00 hodine sa uskutoční PREDSEDNÍCTVO S S S v ubytovacom zariadení Skala vo Svite.

  PDF :  sk  flag uk

  PROGRAM SPELEOMÍTINGU:

   objavy členov SSS v Slovenskej republike
   nové objavy v zahraničí
   expedície
   novinky a zaujímavosti zo speleológie
   výstava mapovej, fotografickej a inej dokumentácie

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2016 Speleomíting Činnosť SSS Wed, 03 Feb 2016 13:17:57 +0100
  2% pre SSS - 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/764-2-pre-sss-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/764-2-pre-sss-2016

   2percentaV r. 2016 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2015). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu.

  Ďakujeme!

   

   pdfV Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane  

   pdfV Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

   

  Ako poukázať 2%

  Pracovali ste ako dobrovoľník?

  Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

  Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2016 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2016 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

  Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  Ak ste zamestnaní:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Wed, 03 Feb 2016 09:49:00 +0100
  KORTMANOVCI - Diery do sveta http://sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/758-kortmanovci-diery-do-sveta http://sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/758-kortmanovci-diery-do-sveta

  kortman1Vyšlo nové CD s jaskyniarskymi a ďalšími pesničkami Kortmanovcov

  CD si môžete objednať/kúpiť na sekretariáte SSS cena jedného kusu je 8,- Euro alebo na http://www.pavlikrecords.sk/shop/kortmanovci-diery-do-sveta-cd-audio

  `

   

  Trojčlenná rodinná kapela (otec a synovia) začala účinkovať roku 1996 na hudobnom festivale Country-folkovo-trampské Čičmany. Okrem účasti na ďalších ročníkoch tohto podujatia vystupovali pri rozličných príležitostiach najmä v Považskej Bystrici, Žiline, ale aj inde. Účinkovali na Večernici, Vandermúze, Letokruhoch, doterajších ročníkoch Zelenej modrej a iných festivaloch. Roku 2002 postúpili do celoslovenského finále Porty a Strunobrania. Od roku 2003 hrávajú na Country pod hviezdami v Praznove.

  ]]>
  admin@sss.sk (Peter Holúbek) Vybrané Oznamy klubov Tue, 29 Dec 2015 10:43:32 +0100
  Pribudli Spravodaje 1975 do speleoknižnice SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/763-pribudli-spravodaje-1975-do-speleokniznice-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/763-pribudli-spravodaje-1975-do-speleokniznice-sss

  Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Wed, 27 Jan 2016 09:52:48 +0100
  Pribudli Spravodaje 1974 do speleoknižnice SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/762-pribudli-spravodaje-1974-do-speleokniznice-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/762-pribudli-spravodaje-1974-do-speleokniznice-sss

  Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Wed, 13 Jan 2016 12:47:45 +0100
  Ohliadnutie sa za rokom 2015 z pohľadu SSS.sk http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/761-ohliadnutie-sa-za-rokom-2015-z-pohladu-sss-sk http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/761-ohliadnutie-sa-za-rokom-2015-z-pohladu-sss-sk

  navstevnost2015Rok 2015 je preč a všetci bilancujú a organizujú výročky, tak pridám aj ja pár čísel a grafov, ako sa darilo stránke SSS. Web od roku 2013 sponzoruje firma websupport, ktorá nám poskytla neobmedzený počet subdomén a priestor 5T, preto sme mohli ponúknuť aj členským skupinám možnosť založiť si vlastnú modernú webstránku prepojenú na SSS.sk.]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Mon, 11 Jan 2016 09:47:39 +0100 Pribudli Spravodaje 2014 do speleoknižnice SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/760-pribudli-spravodaje-2014-do-speleokniznice-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/760-pribudli-spravodaje-2014-do-speleokniznice-sss

  Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Mon, 04 Jan 2016 12:25:47 +0100
  Pribudli Spravodaje 1972/73 do speleoknižnice SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/759-pribudli-spravodaje-1972-73-do-speleokniznice-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/759-pribudli-spravodaje-1972-73-do-speleokniznice-sss


  Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnuť v knižnici SSS 

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Wed, 30 Dec 2015 13:06:54 +0100
  Pribudli Spravodaje 1970/71 do speleoknižnice SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/754-pribudli-spravodaje-1970-71-do-speleokniznice-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/754-pribudli-spravodaje-1970-71-do-speleokniznice-sss

  Spravodaje v pdf formáte si môžte stiahnut v knižnici SSS 

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Mon, 07 Dec 2015 13:00:24 +0100
  Pribudli knižky do speleoknižnice SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/752-pribudli-knizky-do-speleokniznice-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/83-novinky/752-pribudli-knizky-do-speleokniznice-sss

  mapovanieproblemy

  Do knižnice boli pridané publikácie v PDF od Zdenka Hochmutha

   

   

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Novinky Činnosť SSS Thu, 19 Nov 2015 15:07:06 +0100
  Speleomíting 2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/123-2016/753-speleomiting-2016 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/123-2016/753-speleomiting-2016

  logo Speleomíting Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutoční dňa 2. apríla roku 2016 už tradične vo Svite. 

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2016 Speleomíting Činnosť SSS Mon, 07 Dec 2015 09:13:33 +0100
  ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV. ročník http://sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/115-sk-tisovec/747-zraz-speleopotapacov-iv-rocnik http://sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/115-sk-tisovec/747-zraz-speleopotapacov-iv-rocnik

  Capture

  Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí , organizuje v dňoch 9. – 11. októbra 2015 ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV. ročník v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

  Program :

  pdf

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané SK Tisovec Oznamy klubov Mon, 28 Sep 2015 10:03:55 +0200
  5. Európsky speleologický konges vo Veľkej Británii http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/744-5-europsky-speleologicky-konges-vo-velkej-britanii http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/744-5-europsky-speleologicky-konges-vo-velkej-britanii

  eurospeleoV dňoch 13. - 20. 08. 2016 sa uskutoční 5. Európsky speleologický kongres vo Veľkej Británii.

  Organizátori 5. európskeho speleologického kongresu v Yorkshire, anglickí speleológovia a FSE  ponúkajú pre "včasných" účastníkov-záujemcov o podujatie, 
  ktorí sa naň zaregistrujú resp. uhradia si účastnícky poplatok do 28. septembra 2015 - zaujímavú zľavu až 50 % účastníckych nákladov.

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Fri, 18 Sep 2015 18:09:30 +0200
  Zomrel Dušan Kubíny http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/741-zomrel-dusan-kubiny http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/741-zomrel-dusan-kubiny

  P1010003Vo veku 85 rokov nás v nedeľu 5. 7. 2015 opustil Dušan Kubíny, prvý predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti po jej obnovení v roku 1970. D. Kubíny sa ako profesionálny geológ venoval krasovej problematike v okolí Bystrej, Valaskej, či vysokohorského krasu Kozích chrbtov v Nízkych Tatrách alebo v Červených vrchoch. Známe sú tu jeho aktivity okolo objavu priepasti Zadný úplaz. Dr. Kubíny pracoval ako geológ aj niekoľko rokov v Mongolsku. Známa je jeho zaujímavá kniha Práca a život v katedrále prírody, kde opisuje významné oblasti svojho života. Bližšie informácie o zosnulom sa nachádzajú na internetovej stránke: https://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Kub%C3%ADny

  Česť jeho pamiatke!

  Peter Holúbek

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Wed, 08 Jul 2015 12:56:35 +0200
  Novinka z Európskej speleologickej federácie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/740-novinka-z-europskej-speleologickej-federacie http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/740-novinka-z-europskej-speleologickej-federacie

  na Valnom zhromaždení Európskej speleologickej federácie v talianskom mestečku Pertosa-Auletta bola zvolená na konci mája do pozície generálnej sekretárky s podporou Slovenskej speleologickej spoločnosti pani Držková z Bratislavy s tým že bude obhajovať naše záujmy. Ide o úradnícku neplatenú funkciu kde vystriedala Francúza Olivera Vidala, ktorý tu už viac ako rok nepracoval. O zaujímavostiach a novinkách z tejto organizácie bude členská základňa informovaná

  Peter Holúbek

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 22 Jun 2015 15:30:13 +0200
  56. JT - Malá Fatra informačný obežník + registračný formulár http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/737-56-jt-mala-fatra-informacny-obeznik-registracny-formular http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/737-56-jt-mala-fatra-informacny-obeznik-registracny-formular

  jtlogo-smallVážení priatelia! Jaskyniarsky klub Varín a obec Varín si Vás dovoľujú pozvať na 56. Jaskyniarsky týždeň, ktorý sa uskutoční na území Malej Fatry.              

                      

  Doprava     Autocamping Varín sa nachádza na štátnej ceste smer Žilina – Terchová na konci obce Varín. Pri jazde autom treba sledovať dopravné značenie s označením Autocamping Varín. Do campingu sa dá dostať aj autobusom prímestskými linkami zo Žiliny s nástupišťa č.3.. Vystúpiť treba na zástavke Varín - Koňhora rázcestie. Pri ceste vlakom treba vystúpiť  na železničnej stanici Varín,  na trati Žilina – Vrútky. Pri jazde autom zo smeru od Martina  možno použiť aj kompu v Strečne a prepraviť sa na druhu stranu Váhu. V čase konania JT pripravíme aj orientačné značky s logom JT Malá Fatra. Doprava k jaskyniam v rámci jaskyniarskeho týždňa bude individuálna. Niektoré exkurzie sa budú dať  absolvovať aj peši. Zvyčajne však autom, alebo bude možnosť aj  autobusom resp. vlakom.

   

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Sat, 23 May 2015 15:45:33 +0200
  Monotematické číslo spravodaja http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/738-monotematicke-cislo-spravodaja http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/738-monotematicke-cislo-spravodaja

  Vážení kolegovia,

  jaskyniari z Demänovskej a Jánskej doliny pripravujú monotematické číslo liptovského spravodaja s využitím zdrojov mimo SSS. Touto cestou
  by sme chceli vyzvať všetkých členov SSS o príspevky, ktoré by boli tematicky venované krasu Liptova (okresy L. Mikuláš, Ružomberok a čiastočne Poprad -Štrba, Liptovská Teplička), aby bolo číslo čo najpestrejšie.

  Termín je do 20. júna.

   

  Hotové príspevky prosím posielať na adresu  Bohuslav Kortman <bohuslav.kortman@speleostrazov.sk> a Ján Kasák <jan.kasak@speleostrazov.sk>

  Vďaka za pochopenie a dodanie materiálu

  Peter Holúbek

  ]]>
  admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Wed, 27 May 2015 16:01:02 +0200
  Štvrtý ročník Speleoškoly na dohľad http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleoskola/736-stvrty-rocnik-speleoskoly-na-dohlad http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleoskola/736-stvrty-rocnik-speleoskoly-na-dohlad

  speleoskolatt-b

  Po úspešných troch ročníkoch Speleoškoly pre verejnosť sa jaskyniarske kluby z Bratislavy (Speleo Bratislava) a Trnavy (Speleoklub Trnava) rozhodli pokračovať v tejto tradícii a uskutočniť ďalší ročník tejto akcie. Partnerom školy je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku. Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne chce doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Náplňou štvordňového kurzu budú prednášky a terénne exkurzie. V prednáškach sa frekventanti okrem iného oboznámia so vznikom krasu a jaskýň, s bezpečnosťou pri jaskyniarskej činnosti, s fungovaním speleológie na Slovensku a vo svete a tiež s ochranou jaskýň. Praktická časť bude pozostávať zo základných techník pohybu v jaskyni, predstavenie jednolanovej techniky ako aj základov mapovania a fotografovania v podzemí.]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleoškola Činnosť SSS Thu, 30 Apr 2015 12:42:27 +0200 Zápis zo schôdze predsedníctva SSS, konaného dňa 27. 3. 2015 vo Svite http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/734-zapis-zo-schodze-predsednictva-sss-konaneho-dna-27-3-2015-vo-svite http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/734-zapis-zo-schodze-predsednictva-sss-konaneho-dna-27-3-2015-vo-svite

  logo

     Schôdzu otvoril a ďalej viedol predseda SSS P. Holúbek. Minútou ticha sme si uctili pamiatku v minulom roku zosnulých členov SSS. Predseda prečítal návrh programu schôdze a tento bol jednomyseľne schválený. Do návrhovej komisie boli navrhnutí M. Budaj, M. Sova a J. Szunyog. Návrhová komisia bola takisto predsedníctvom schválená.

   1. Kontrola uznesenia minuloročného predsedníctva – v uznesení nebola žiadna úloha, ktorá sa mala splniť k termínu tohtoročného predsedníctva.
   2. Správa o činnosti. Podrobná správa je uverejnená v Spravodaji 1/15. Predseda SSS osobitne zvýraznil niektoré body – rok 2014 bol oproti roku 2013 úspešnejší, čo sa týka počtu akcií a dĺžky objavených a zameraných priestorov (hlavne v zahraničí). Tiež stúpol počet členov SSS.
   3. Správa o hospodárení. Správu prečítal B. Kortman. Oproti schválenému návrhu mala spoločnosť vyššie príjmy a aj vyššie výdaje, najmä kvôli podujatiu Speleofotografia. Návrh na rok 2015 počíta s vyrovnaným rozpočtom.
   4. Správa kontrolnej komisie. Správu predniesol jej člen I.Demovič namiesto ospravedlneného predsedu komisie P. Strečanského. Zhodnotil prácu výboru počas minulého roku. Nezistili sa žiadne nedostatky v práci vedenia.
   5. K predneseným správam bol otvorený priestor na pripomienky. Hochmuth vyzval jaskyniarov, aby zasielali do Spoločnosti technické denníky, nie kvôli peniazom, ale aby sa zachovali informácie o činnosti do budúcna. V. Fudaly upozornil skupiny, aby technické denníky písali zodpovedne. Štátne orgány si ich môžu vyžiadať a sporné popisy môžu použiť proti jaskyniarom. Harány navrhol, aby bol vypracovaný vzor technického denníka.]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Thu, 09 Apr 2015 08:29:59 +0200 Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2014 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/728-sprava-o-cinnosti-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-za-rok-2014 http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/728-sprava-o-cinnosti-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-za-rok-2014

    logo     Predovšetkým treba poďakovať všetkým našim členom a priaznivcom za aktivity a úsilie v kalendárnom roku 2014. Chcel by som zdôrazniť, že pre chod Slovenskej speleologickej spoločnosti sú dôležité nielen veľké kluby a ich činnosť v atraktívnych oblastiach, ale aj zanietenci, ktorí dlhodobo pracujú v malých krasových územiach, kde svojou aktivitou šíria filozofiu poznávania, prieskumu, objavovania, informovania a ochrany. Veď napríklad v anonymnej Bratislave sa stratí aj niekoľko špičkových jaskyniarskych skupín, ale napríklad v Uhrovci, Liptovskej Tepličke, Sološnici, Plaveckom Podhradí, Liptovskom Trnovci či Terchovej vedia všetci o tom, kto je jaskyniar a akú činnosť vykonáva, a tak v týchto oblastiach prakticky nemá šancu stratiť sa informácia o náleze novej jaskyne, priepasti či vzniku prepadliska alebo  otvorení nového ponoru. V štruktúrach SSS v roku 2014 pracovalo 51 klubov, 843 členov a 9 nezaradených členov. Jaskyniari uskutočnili doma a v zahraničí okolo 2173 akcií (zo zaslaných podkladov sa nedá určiť presné číslo), na ktorých sa objavilo a zameralo 9319 priestorov.

         Významnou udalosťou roku, v ktorom sme si pripomenuli 70. výročie organizovaného jaskyniarstva na Slovensku, bolo valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Uskutočnilo sa vo Svite 11. apríla a bol na ňom na nasledujúce volebné obdobie zvolený nový výbor spoločnosti: predseda P. Holúbek, podpredseda P. Magdolen, tajomník P. Herich ml., ekonóm B. Kortman, členovia Z. Hochmuth, M. Jagerčík a P. Pokrievka ml.; kontrolná komisia: predseda P. Strečanský, členovia I. Demovič a G. Majerníčková. V práci na riadení spoločnosti sa okrem nich aktívne podieľali aj nezvolení kandidáti do výboru, a to M. Budaj, L. Kubičina a A. Lačný.

    ]]>
    admin@sss.sk (Peter Holúbek) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Thu, 19 Mar 2015 14:34:43 +0100
    2% + Obežník vedúcim oblastných skupín / klubov SSS http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/716-2-obeznik-veducim-oblastnych-skupin-klubov-sss http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/716-2-obeznik-veducim-oblastnych-skupin-klubov-sss

    2% - pdf

     

    Vážení kolegovia! Ďakujem v mene výboru SSS Tebe i členom Tvojej oblastnej skupiny či klubu za činnosť, ktorú ste vlani vykonávali v krase a jaskyniach alebo v súvislosti s nimi. Všetkým želám v novom roku zdravie, dobré rozhodnutia a jaskyniarske šťastie.

    V piatok 27. marca sa vo Svite uskutoční predsedníctvo SSS a v sobotu speleomíting. Aj v tejto súvislosti Ti chcem pripomenúť niektoré povinnosti, ktoré je potrebné splniť, aby sme mohli komplexne zhodnotiť výsledky našej organizácie za rok 2014.

    ]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Mon, 26 Jan 2015 09:46:46 +0100