ÚVOD

Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) je odborné občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Má okolo 800 členov, ktorí pôsobia v 45 jaskyniarskych skupinách a kluboch na celom Slovensku. Ich hlavným poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne a iné krasové javy.

Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike a na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti. Nemožno obísť ani celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe vodných diel v krase, pri vyhžadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Pritom svoje mnohostranné aktivity úspešne rozvíjajú nielen doma, ale aj v zahraničí. Napríklad v úzkej spolupráci s členmi Českej speleologickej spoločnosti zaznamenali niekožko dĺžkových a hĺbkových rekordov v jaskyniach a jaskynných priepastiach v Európe a inde vo svete. Nie bezdôvodne sa Slovenská speleologická spoločnosť stala zakladajúcim členom Medzinárodnej speleologickej únie.


Väčšina z 5000 jaskýň na Slovensku je vytvorená v krasových horninách. Ide najmä o vápence a dolomity, ktoré tvoria plochu približne 2700 km2. Najdlhšia slovenská jaskyňaDemänovský jaskynný systém v Nízkych Tatrách – meria skoro 35 kilometrov. Najväčšiu hĺbku, bezmála 0,5 kilometra, má sústava Hipmanových jaskýň v susednej Jánskej doline. Významnou jaskyňou Nízkych Tatier je i Jaskyňa mŕtvych netopierov, ďalšie rozsiahle jaskyne sú v Slovenskom raji, Slovenskom krase a vo Vysokých Tatrách. Jaskyne sa vyskytujú aj vo Veľkej a Malej Fatre, v Malých Karpatoch, Strážovských vrchoch, Muránskej planine a iných pohoriach u nás.
Zvláštnu kategóriu predstavujú jaskyne vytvorené vo vodou nerozpustných čiže nekrasových horninách.
Na Slovensku je ich známych takmer 200. V súčasnosti je pre verejnosť rôznou formou sprístupnených 18 slovenských jaskýň. Najväčšiu návštevnosť z nich má Demänovská jaskyňa slobody, ktorú si v roku 2003 prezrelo viac ako 160 tisíc domácich i zahraničných záujemcov.

Naše stanovy si môžete pozrieť »TU« alebo stiahnuť vo formáte Pdf  Stanovy vo formáte PdfOdtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks