Dobrovoľní slovenskí speleozáchranári

V prípade úrazu alebo vzniku okolností, ktoré ohrozujú zdravie či život človeka v jaskyniach na Slovensku, volajte dobrovoľných jaskyniarov-záchranárov!

In case of injury or circumstances when health & life of people in slovak caves are threaten or in danger, make a call to voluntary cavers-rescuers!


Oblasť/Region
Meno a adresa
Name& Address
Mobil & Tel.
Cell-phone & Phone


Západné Slovensko (Western Slovakia) sandia@nextra.sk

Mgr. Branislav Šmída

Marcel Griflík
00 421 (0) 2 434 25 627
903 786 788
00 421 (0) 903 427 598
 
Erik Kapucian
905 847 949


Slovenský kras (Slovak karst) stankov@ke.psg.sk

Dr. Jaroslav Stankovič
(Edelényska 10, Rožňava)
00 421 (0) 905 412 048
58 734 34 26


Stredné a Východné Slovensko (Northern & Eastern Slovakia) holubek@smopaj.sk

Ing. Peter Holúbek
(1. mája 1959/36, L. Mikuláš)
00 421 (0) 904 333 613
44 552 51 74
44 552 45 58


potápanie (celé Slovensko)speleodiving (whole Slovakia) hochmuth@kosice.upjs.sk

Dr. Zdenko Hochmuth
00 421 (0) 908 977 594
55 625 85 94

Odtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks