LITERATÚRA NA PREDAJ1.

2.

3.
Kompletná ponuka geologickej literatúry (z fondu ŠGÚDŠ)

Ponuku geologickej literatúry sme stiahli zo stránky www.gssr.sk s láskavým dovolením riaditeľa Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

Objednávky posielajte na adresu:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra predajňa publikácií a máp
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

alebo na: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Jesenského 8
040 01 Košice
  


Odtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks