Iné užitočné kontaktové údaje Slovenskej speleologickej spoločnosti» Jaskyniarska záchranná skupina Horskej záchrannej služby:
tiesňové tel. číslo HZS 183 00 ; 0903/624 411 (vedúci JZS),
0903/624 290 (lekár HZS), speleo@hzs.sk

» Správa slovenských jaskýň:
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk

SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Ľ. Gaál)
Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903/235 246, gaal@ssj.sk

Speleologická strážna služba – koordinátori:
P.Staník, tel.: 0903 256 953, stanik@ssj.sk
L.Iždinský, tel.: 0904 862 248, gaal@ssj.sk

» Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva:
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing.P.Holúbek, tel.: 044 552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
SMOPaJ - G.Lešinský, Ďumbierska 26, 040 01 Košice, tel.: 055/633 30 23, 0905/650 216

» Česká speleologická společnost: Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3
tel.: 00420 2-830 69 234, veronika_kopecka@nature.cz
sekretariát: Ing. Veronika Vlčková, CSc., tel.: 00420 607 692 842, veronika_vlckova@nature.cz

» Krásnohorská jaskyňa:
RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
058/734 34 26, 0905/412 048

» Jaskyňa mŕtvych netopierov: Milan Štéc, 976 45 Hronec 312


Odtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks