Pojmy z oblasti hydrológie a hydrogeológie v odb.literatúre s krasovou tematikou.

Jednotlivé heslá boli spracované podľa výkladového terminologického slovníka z hydrogeológie, ktorý obsahuje 1645 najpoužívanejších termínov z oblasti hydrogeológie obyčajných a minerálnych vôd, podzemnej hydrauliky, hydrogeochémie, ložiskovej a enviromentálnej hydrogeológie, hydrogeotermie. Pri každom hesle je v zátvorke uvedený jeho anglický ekvivalent.

Zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich pojmov z oblasti hydrológie a hydrogeológie v odbornej literatúre s krasovou tematikou spracovala hydrogeologička SSJ Mgr. Dagmar Haviarová.

Geologický slovník. Hydrogeológia, ed. V. Hanzel. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava, 1998.

Prehľad platných noriem:
STN 75 0110 : Vodné hospodárstvo. Hydrológia. Terminológia (1.2002)
STN 750111: Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie (11.2000)
STN 736510: Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie (8.1984)
Ďalšia literatúra:
Hydrológia. Terminologický výkladový slovník. Zostavovatelia M. Makeľ, J. Tuirek. Vydanie I., Bratislava. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2002.


 Hľadané heslo alebo časť:   Triedenie:    
  SK  ENG


Heslá:Odtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks