Kras Slovenska

Spracovať obsah rubriky Kras Slovenska nie je jednoduché a vyžaduje si skúsených autorov. Oslovení odborníci – geomorfológovia ­– kvôli veľkej zaneprázdnenosti zatiaľ nemôžu pre rubriku pripraviť moderný prehľad krasových území Slovenska so zreteľom na ich typológiu a zovšeobecňujúcu charakteristiku. Preto sme zatiaľ na tieto stránky umiestnili elektronicky spracovaný starší text – kapitolu s názvom Kras v Československu od RNDr. Jozefa Jakála, CSc., ktorá je súčasťou publikácie Praktická speleológia (vydavateľstvo Osveta, n. p. Martin, 1982). Viaceré, tu zverejnené údaje o dĺžkach či hĺbkach jaskýň už dávno neplatia a viacero zmien by si vyžadovalo aj názvoslovie jaskýň či iných geografických objektov. Československo je už minulosťou, slovenská krasová geomorfológia sa iste posunula za tých 23 rokov vpred, no napriek tomu veríme, že zverejnená kapitolka ponúkne dobrovoľným jaskyniarom i laikom aspoň základný prehľad na jaskyne tak bohatých krasových území Slovenska.

Poznámka: vzhľadom na iný formát zdrojovej publikácie sú fotografie v texte oproti originálu posunuté.


Kras v Československu


Odtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks