Kontaktujte nás a využite naše konzultačné služby

Sekretariát SSS / Secretariate of SSS
Slovenská speleologická spoločnosť / Slovak speleological society
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
telefón/phone: 044/ 55 245 56 (p. M. Strmenská)
mobil/cell-phone: 0908/931 034
e-mail: speleo@ssj.sk

Úradné hodiny: pondelok, streda, piatok 12.30 - 16.00 h.

Všeobecné inštrukcie:
Kontaktovať možno predsedu SSS alebo ktoréhokoľvek člena Výboru SSS, predovšetkým v prípade záchrannej akcie, ďalej v súvislosti s administratívnymi a všeobecnými otázkami, pri príprave článkov pre publikovanie v Spravodaji SSS, alebo pokiaľ ide o iné problémy týkajúce sa SSS či v súvislosti s výhradami k činnosti miestnych jaskyniarskych skupín a klubov SSS.

Kontakty sú uvedené v sekcii "Výbor".

Otázky na regionálne skupiny:
S regionálnymi otázkami (členstvo v jaskyniarskom klube, vyjasnenie polohy jaskyne, spolupráca pri výskume, výhrady k pôsobeniu jednotlivcov, žiadostmi o prednášku, vystúpenie, premietanie diapozitívov apod.) sa láskavo obracajte priamo na jaskyniarske skupiny a kluby SSS v blízkosti Vášho bydliska alebo dotknutého krasového územia.

Kontakty sú uvedené v sekcii "Skupiny a kluby".

If making a contact in english, please call 00 421 (0) 903 524 699 (editor)

Konzultačná služba pre jaskyniarov – členov Slovenskej speleologickej spoločnosti

Ak hľadáte nejakú – inak bežne nedostupnú – informáciu, ktorá sa týka praktického jaskyniarstva vo všeobecnosti, regionálneho či oblastného jaskyniarstva, všeobecnej speleológie a vedných disciplín, ktoré sa s ňou kombinujú, alebo aj karsológie, môžete využiť bezplatnú konzultačnú službu stránok Slovenskej speleologickej spoločnosti. Na otázky sa Vám pokúsime odpovedať v spolupráci so skupinou konzultantov z prostredia SSS, ktorí disponujú príslušnými vedomosťami, skúsenosťami a prehľadom.
Otázky, ktoré sa môžu nejakým spôsobom dotýkať duševného vlastníctva členov SSS resp. jednotlivých jaskyniarskych klubov či skupín budeme konzultovať práve s nimi. Prosíme, rešpektujte túto skutočnosť. Vo všeobecnosti Vás chceme požiadať o trpezlivosť a porozumenie; sporadicky môže ísť o citlivé záležitosti – nie na všetko musíte dostať odpoveď. Zaujímavé otázky, ktoré môžu zaujať širšiu skupinu jaskyniarov spolu s odpoveďami zverejníme.
Jaskyniari, ktorí chcú v rámci stránok SSS spolupracovať s redakciou ako konzultanti v oblasti, ktorú považujú za dôverne známu, môžu kontakty na seba zaslať na adresu našej redakcie (pozri nižšie).

Ako na to?

Svoje otázky môžete adresovať príslušným spôsobom na nižšie uvedené kontakty. Vždy uveďte svoje meno, názov jaskyniarskej skupiny či speleoklubu, ktorého ste členom a svoju adresu. Dohodnutým spôsobom a v dohodnutom termíne Vám po overení Vašich údajov radi Vami hľadanú informáciu sprostredkujeme. 

Kontakty

Peter Holúbek
e-mail: holubek@smopaj.sk
tel: 044/552 20 61, domov: 044/547 72 38
mobil:0904/333 613
poštová adresa: Peter Holúbek, 1.mája 1959, 03101 Lipt.Mikuláš
Odtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks