Jaskyniarske (oblastné) skupiny a speleokluby Slovenskej speleologickej spoločnosti

Nižšie je uvedený adresár s ostatnými kontaktmi na predsedov jednotlivých jaskyniarskych skupín a klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti na Slovensku. Označenie hviezdičkou (*) značí, že dotyčná osoba nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu.
Rozmiestnenie jaskyniarskych skupin a klubov v rámci Slovenska nájdete na www.speleo.sk .

Down here is a list of addresses and other contacts belonging to leaders of single caving groups and/or clubs of Slovak speleological society in Slovakia. A contact being marked with an asterisk (*) means, that there´s no regular access of contacted person to Internet. That´s why it is necessary to ask a mediator for delivering a reference.)Túto mapu sme stiahli zo servera www.speleo.sk; aktualizoval ju M. Horčík (SK Drienka).

ZOZNAM SKUPÍN A KLUBOV SSS
Odtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks