LITERATÚRA NA PREDAJ - SMOPAJ

Ponuka literatúry zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
(máj 2005)


Slovenský kras 4 (1961/1962) 14 Sk
Slovenský kras 5 (1963/1964) 8 Sk
Slovenský kras 10 (1972) 11 Sk
Slovenský kras 11 (1973) 8 Sk
Slovenský kras 13 (1975) 15 Sk
Slovenský kras 16 (1978) 12 Sk
Slovenský kras 17 (1979) 12 Sk
Slovenský kras 18 (1980) 14 Sk
Slovenský kras 25 (1987) 16 Sk
Slovenský kras 26 (1988) 15 Sk
Slovenský kras 27 (1989) 17 Sk
Slovenský kras 28 (1990) 16 Sk
Slovenský kras 29 (1991) 15 Sk
Slovenský kras 30 (1992) 49 Sk
Slovenský kras 31 (1993) 55 Sk
Slovenský kras 32 (1994) 60 Sk
Slovenský kras 36 (1998) 90 Sk
Slovenský kras 40 (2002) 50 Sk
Slovenský kras 41 (2003) 80 Sk
Slovenský kras 42 (2004) 100 Sk


J. JAKÁL (1975): Kras Silickej planiny. 9 Sk
J. TULIS – L. NOVOTNÝ (1989): Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. 95 Sk
M. LALKOVIČ (2001): Ján Majko. 120 Sk
L. VLK a kol. (2001): Dolný vrch. 300 Sk

Naturae tutela 1 (1992) 60 Sk
Naturae tutela 2 (1993) 49 Sk
Naturae tutela 3 (1995) 85 Sk
Naturae tutela 4 (1997) 50 Sk
Naturae tutela 5 (1999) 50 Sk
Naturae tutela 6 (2001) 50 Sk
Naturae tutela 7 (2003) 60 Sk

Sinter 2 (1994) 25 Sk
Sinter 3 (1995) 30 Sk
Sinter 7 (1999) 40 Sk
Sinter 8 (2000) 60 Sk
Sinter 11 (2003) 50 Sk
Sinter 12 (2004) 50 Sk


Publikácie si objednávajte na adrese:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská ul. č. 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 00421/44/547 72 12; Fax: 00421/44/551 43 81; E-mail: kniznica@smopaj.skOdtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks